Comments are off for this post

Ngày 8 tháng 8. ĐỪNG COI THƯỜNG ƠN THA THỨ.

14: 9 Kẻ điên dại nhạo cười tội lỗi,
Nhưng người ngay được Chúa ban ơn. (Bản Hiện Đại)
Kinh Thánh cho biết tội lỗi đến từ Sa-tan. Nơi đến chung cuộc của Sa-tan và người phạm tội là địa ngục đời đời. Kinh Thánh cũng cho biết Chúa Giê-xu là Đấng xử lý thành công tội lỗi của nhân loại qua sự chết và sự sống lại của Ngài.
Kẻ ngu dại quan niệm sai lầm về tội lỗi và về Đức Chúa Trời. Đối với tội lỗi, họ nhạo cười vì xem tội lỗi như trò đùa. Họ lừa phỉnh người khác về tình yêu để hưởng tình dục rồi phủi tay nói rằng: “Tôi chơi mà!” (Châm 26:18). Hoặc họ tự biện minh như người đàn bà ngoại tình, phạm tội xong, chùi miệng nói: “Tôi có làm gì đâu!” (Châm 30:20). Hoặc họ chơi bời với điếm đĩ rồi nói rằng “Ăn bánh, trả tiền chớ có phạm tội gì đâu?” Nhiều người cười cợt đối với tội lỗi khi tìm kiếm và tán thưởng phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật “quảng cáo” cho tội lỗi, khi biến tội lỗi thành phong trào, thành nếp sống, khi bắt chước hành động tội lỗi của các thần tượng trong lãnh vực như âm nhạc, phim ảnh…
Trong khi đó họ khước từ Đức Chúa Trời, coi thường ơn tha thứ của Ngài qua sự chết của Chúa Giê-xu. Kẻ ngu dại chế nhạo của lễ chuộc tội (Bản Dịch Mới 2002). Nhiều người không suy nghĩ về địa ngục, cũng chẳng đếm xỉa đến thiên đàng. Họ quên rằng ăn trái cấm chẳng phải là chuyện thử cho biết mà phải bị trừng phạt và bị đuổi khỏi vườn Ê-đen. Vì quên rằng tội lỗi là nghiêm trọng nên các thiên sứ bị Đức Chúa Trời quăng xuống vực sâu khi họ phạm tội kiêu ngạo. Vì quên rằng con người có tự do nhưng không phải muốn sống thế nào thì sống, chính vì phạm tội tràn lan về tình dục mà hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị huỷ diệt (II Phi-e-rơ 2:4, 6).
Người ngay thẳng không phải là người chưa hề phạm tội. Nhưng trước hết đó là người đấm ngực và thưa: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là người tội lỗi” (Lu-ca 18:13), tức là tỏ lòng ăn năn, từ bỏ tội lỗi và nhận ơn tha thứ của Chúa. Sau khi được Chúa tha tội người ngay thẳng có thái độ dứt khoát đối với tội lỗi. Người đó không muốn phạm tội, tránh xa tội lỗi và chống trả tội lỗi. Nhờ năng lực Chúa ban cho và quyết tâm làm theo ý Ngài mà người đó có thể sống ngay thẳng.

Comments are closed.