Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 9. VÌ SAO BỊ TIÊU DIỆT?

15 10 Bỏ đường chính bị cực hình chắc chắn,
Ghét khuyên răn bị tiêu diệt chẳng sai. (Bản Hiện Đại)
Người bị quở trách là người bỏ chánh lộ. Một thời gian trước kia người đó từng sống trong đường ngay lẽ phải, theo sự công chính và khôn ngoan. Câu Châm Ngôn không cho biết ai bỏ đường công chính và lý do nào người đó bỏ đường công chính mà chỉ cho biết thái độ tiêu cực (ghét lời quở trách) của người bị quở trách. Như vậy người ghét lời quở trách là người không muốn ăn năn, không chịu sửa lại sai lầm trong đời sống của mình.
Ghét sự quở trách vừa mô tả sự bực bội khi bị khiển trách, không muốn nghe nhắc lại những sai lầm của mình, vừa mô tả sự ương ngạnh bướng bỉnh không muốn thay đổi nhưng muốn tiếp tục lầm lạc. Ghét sự quở trách cũng hàm ý tức tối và thù ghét người kiểm điểm và lên án lối sống sai trật.
Thật đáng tiếc và đáng buồn cho người từng khôn ngoan và công chính, nhưng vì cớ lỗi lầm lại trở thành người chống nghịch chân lý và ghét bỏ sự khôn ngoan.
Bị hình phạt nặng nề (cực hình) trong hiện tại và chết mất (bị tiêu diệt) trong tương lai là hậu quả của kẻ bỏ chánh lộ và ghét lời quở trách. Đây là hình ảnh của người chết vì thiếu hiểu biết dù đã có cơ hội hiểu biết; chết vì chống nghịch chân lý trong khi từng sống trong chân lý; chết trong ngu dại và cố chấp dù trước kia đã sống khôn ngoan, khiêm nhường trong một thời gian.
II Sử Ký chương 25 ghi chép về vua A-ma-xia: Vua làm điều ngay lành trước mặt Chúa nhưng không tận tình (câu 1-2). Đây là vị vua không ghét lời quở trách. Kinh Thánh ghi rằng: Sau cuộc chém giết người Ê-đôm, A-ma-xia trở về, đem theo các thần của người Sê-i-rơ, lập lên làm thần mình, rồi thờ lạy, cúng kiến. Chúa nổi giận, sai một tiên tri đến hỏi A-ma-xia: “Tại sao ngươi đi cầu các thần không cứu nổi dân của nó khỏi chính tay ngươi?” Vua ngắt lời: “Ta có bảo ngươi làm cố vấn cho ta đâu? Im đi đừng buộc ta phải giết ngươi!” Tiên tri im, nhưng rồi nói: “Tôi biết Đức Chúa Trời quyết định diệt nhà vua vì đã phạm tội ấy, lại không chịu nghe lời tôi” (Câu 14-16). Về sau, lời tiên tri này thành sự thật. Vua bị hình phạt nặng nề rồi chết (Câu 18-28).

Comments are closed.