Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 9. LÀM SAO SỐNG LẠC QUAN?

15 15 Lòng u sầu thấy ngày nào cũng ngày hoạn nạn,
Lòng vui mừng lúc nào cũng yến tiệc miên man.(Bản Hiện Đại)
Sống tuỳ hoàn cảnh hay sống vượt lên hoàn cảnh? Người sống tuỳ hoàn cảnh để cho hoàn cảnh chi phối và uốn nắn nội tâm của mình. Thí dụ: Trong cảnh mất mát của cải, tài sản tiêu tan con người nhìn cuộc đời đầy bi quan: Người ra đời thế nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng? Lại trọn đời mình ăn trong sự tối tăm, phải nhiều sự buồn rầu đau đớn và phiền não (Truyền Đạo 5:16-17).
Người sống vượt lên hoàn cảnh không để cho hoàn cảnh chi phối và uốn nắn nội tâm của mình. Thư Hê-bơ-rơ 10:32-34 nhắc lại việc người tin Chúa Giê-xu phải đối diện với nhiều gian khổ, chịu sỉ nhục hoạn nạn. Trong hoàn cảnh đau thương mất mát, người trung thành với niềm tin vẫn vui mừng: “Anh em cùng chịu gian khổ với người bị lao tù, vui lòng bị tước đoạt của cải, vì biết mình còn của cải vĩnh viễn tốt đẹp hơn.”
Nên sống bi quan hay sống lạc quan? Người bi quan khi khoẻ mạnh vẫn cảm thấy đau ốm, khi thịnh vượng vẫn cảm thấy khổ sở. Còn người lạc quan dù nghèo đói vẫn thấy hạnh phúc. Đau khổ hay hạnh phúc không tuỳ thuộc của cải vật chất, không lệ thuộc hoàn cảnh, nhưng tuỳ thái độ sống của con người.
Dù được sum họp với con trai là Giô-sép ở Ai-cập, cụ Giô-sép “làm chứng” với Pha-ra-ôn như sau: “Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm; các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó” (Sáng Thế Ký 47:9). Vì sao làm chứng cho một “thân hữu cao cấp và quan trọng” như Pha-ra-ôn mà cụ Gia-cốp, dù là người tin cậy Đức Chúa Trời, lại nhận định cuộc đời của mình là ngắn ngủi và nhọc nhằn? Phải chăng vì cứ nghĩ ngợi về những sai lầm và những nỗi khốn khổ trong cuộc đời mình nên cụ nói như vậy? Nếu cụ Gia-cốp nghĩ đến Đức Chúa Trời, là Đấng cứu giúp, bảo vệ và ban phước cho cụ và gia đình, chắc chắn cụ sẽ nhận định cuộc đời một cách khác.

Comments are closed.