Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 9. KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI

15 16 Thà ít của mà kính sợ Đức Chúa Trời,
Hơn là nhiều châu báu mà bối rối kèm theo. (Bản Dịch Mới 2002)
Kinh Thánh mô tả thế giới chúng ta đang sống là một thế giới không kính sợ Đức Chúa Trời: Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó (Rô-ma 3:18). Con người chỉ biết theo đuổi vật chất và khước từ Đức Chúa Trời. Con người mắc mưu ma quỷ khi nỗ lực biến đá thành bánh, con người đang tôn thờ ma quỷ để được ban cho vật chất trần gian.
Còn những người tin Chúa thì thế nào? Chúa Giê-xu từng nói thẳng với những người đến với Ngài: “Anh em tìm tôi không phải vì đã chứng kiến dấu lạ, nhưng đã được ăn bánh no nê” (Giăng 6:26). Trong thế giới Cơ Đốc ngày nay, không thiếu những nhà truyền giảng Phúc Âm lừa gạt người nghe và người tin bằng phúc âm giàu có, phúc âm thịnh vượng. Người không tin Chúa đương nhiên không kính sợ Chúa, còn người tin Chúa lại không thật tâm kính sợ Chúa, chỉ lo lợi dụng Ngài.
Nhà Truyền Đạo tổng kết lời khuyên dạy của mình như sau: Phải kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn Ngài, đó là phận sự của con người (Truyền Đạo 12:13). Ông nhấn mạnh mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Kính sợ Chúa là điều quan trọng nhất, phải được đặt lên hàng đầu. Mặc dù Đức Chúa Trời hứa ban sự giàu có cho vua Sa-lô-môn, nhưng vua vẫn lo làm giàu theo cách của con người. Rốt cuộc vua đánh mất lòng kính sợ Chúa.
Thà làm tín hữu nghèo về vật chất mà kính sợ Chúa còn hơn là giàu có như các tín hữu tại Lao-đi-xê nhưng lại kính yêu Chúa và phục vụ Chúa cách hâm hẩm. (Khải Huyền 3:14-15).
Thà sinh hoạt trong một hội thánh nghèo mà kính sợ Chúa còn hơn là sinh hoạt trong một hội thánh có ngân quỹ dồi dào mà cũng có đủ chuyện lộn xộn về tài chánh.
Thà sống trong một gia đình Cơ Đốc nghèo về vật chất mà kính sợ Chúa còn hơn là sống trong một gia đình Cơ Đốc nhiều tiền lắm của nhưng lại có nhiều điều bối rối vì tiền bạc.
Kinh Thánh dạy: Niềm tin kính và lòng mãn nguyện là lợi ích lớn (I Ti-mô-thê 6:6).

Comments are closed.