Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 9. LOẠI BỎ RÀO GAI

15 19 Đường kẻ biếng nhác như có rào gai ngăn chặn,
Đường người ngay lành luôn quang đãng hanh thông. (Bản Hiện Đại)
Khi so sánh đường kẻ biếng nhác với nẻo người ngay thẳng câu Châm Ngôn nhằm ám chỉ kẻ biếng nhác và người gian ác có ‘họ hàng’ với nhau, còn người siêng năng và người ngay thẳng là ‘bà con’ gần của nhau.
Cụm từ đường người biếng nhác mô tả tánh tình, ý nghĩ của kẻ biếng nhác luôn luôn tiêu cực. Người biếng nhác và Kẻ ác cho rằng rất khó làm một việc tốt lành, vì như thể có rào gai ngăn chặn nên không thể thực hiện được. Thật ra, trong thực tế chẳng có hàng rào gai nào, chỉ có trong ý nghĩ và lời thoái thác của họ mà thôi.
Dầu vậy, cái hàng rào gai do kẻ biếng nhác dựng lên khiến công việc trong đời sống của người ấy luôn bị trì hoãn. Cũng vì cái hàng rào gai vừa nguy hiểm, vừa cản trở đó mà công việc đáng phải làm bị bỏ bê, đình trệ. Lấy cớ có hàng rào gai kẻ biếng nhác ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút (Châm Ngôn 6:10).
Sống biếng nhác khiến nhiều người Cơ Đốc “giả” trở thành kẻ ăn bám, lợi dụng sự trợ giúp của người khác, từ biếng nhác trở thành gian ác. Kinh Thánh khuyên người tin Chúa phải ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng,… hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12)
Người Cơ Đốc cũng thường biếng nhác trong phần thuộc linh, trong việc phục vụ. Họ tạo ra hàng rào gai, tự dựng lên khó khăn chớ không phải Chúa đưa khó khăn đến. Chính họ làm cho cuộc sống trở nên khó khăn chớ không phải Chúa. Nhiều người biếng nhác tương giao với Chúa, biếng nhác phục vụ, không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện, không chia sẻ Phúc Âm chỉ vì… cái hàng rào gai tưởng tượng.
Cụm từ đường người ngay thẳng ám chỉ phẩm chất trong con người. Người ngay thẳng loại bỏ các hàng rào, các chướng ngại trên đường tiến. Người Sa-ma-ri nhân lành san bằng hàng rào phân biệt và kỳ thị để giúp đỡ người bị nạn. Nhờ bước đi trong đường ngay thẳng nên thiếu niên Đa-vít dám chiến đấu tay đôi với Gô-li-át mà không thấy cái hàng rào gai.

Dầu vậy bạn cần nhớ: “Người công chính nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giải cứu người qua khỏi” (Thi Thiên 34:19).

Comments are closed.