Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 9. LỜI NÓI CỦA NGƯỜI KHÔN NGOAN

15 23 Lời khéo đáp khiến lòng vui vẻ,
Lời hợp thời quý giá biết bao. (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Giê-xu dạy: “Ban cho có phước hơn nhận lãnh” (Công Vụ 20:35). Một trong những món quà của người khôn ngoan là lời nói tử tế, lời khuyên khôn ngoan.
(1)Nội dung khôn ngoan và (2)cách thức khôn ngoan. Miệng hay đáp giỏi (lời khéo đáp, biết cách đối đáp) không phải tự nhiên mà có nhưng do Chúa ban cho và được Ngài dạy dỗ. Chúa Gia-vê đã ban cho (ta) cái lưỡi của người được dạy dỗ… Ngài đánh thức (ta), đánh thức tai (ta) để nghe lời Ngài dạy (Ê-sai 50:4). Đó là phần việc của Chúa. Còn phần việc của người khôn ngoan là tìm hiểu điều Chúa dạy và tập tành. Nhờ siêng năng học nơi Chúa, người khôn ngoan biết nên nói gì và nói như thế nào. Kinh Thánh dạy: Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào (Cô-lô-se 4:6). Hãy sẵn sàng trả lời cách hòa nhã, lễ độ và rành mạch (I Phi-e-rơ 3:15).
(3)Thời điểm khôn ngoan (Lời nói phải thì, lời hợp thời).
Chúa là Vầng Đá muôn đời
Giúp con chỉ nói những lời thẳng ngay,
Cho con tư tưởng đẹp hay
Hài lòng Chúa trọn những ngày trần gian. (Thi Thiên 19:14 – Bản Hiện Đại)
Vua Đa-vít cầu nguyện xin Chúa cho lời nói và sự suy ngẫm của vua được Chúa hài lòng. Tâm trí nghĩ đến những nội dung tốt đẹp, miệng nói ra cũng đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh khiến cho người mệt mỏi, nản lòng nghe những câu nâng đỡ khích lệ (Ê-sai 50:4), người khao khát nghe lời kêu gọi đúng lúc (Ê-sai 55:1), người khiêm nhường nghe tin mừng, người nô lệ nghe tin được tự do, người trong cảnh ngục tù biết mình được giải thoát (Ê-sai 61:1),… Người khôn ngoan nói một câu đúng lúc, đáp ứng nhu cầu cụ thể, thích hợp với hoàn cảnh của người nghe thì thật là tốt đẹp và quý báu.
Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Cứu Thế (Ê-phê-sô 4:15).

Comments are closed.