Comments are off for this post

Ngày 3 tháng 9. VUA & TÔI TỚ

14 35 Nhà vua dành ân huệ cho quần thần thông sáng,
Nhưng trút thạnh nộ trên bầy tôi ươn gàn.(Bản Hiện Đại)
Mặc dù giữa vua và đầy tớ có sự khác biệt rất lớn nhưng cả hai đều có điểm giống nhau. Vua cần có sự thành tín và sự khôn ngoan, tức là vua không cai trị theo tình cảm, không thiên vị giữa người tôi tớnày với tôi tớ kia, không đối xử theo cảm tình. Vua ban ơn cho người đáng được ban ơn và trừng phạt người đáng bị trừng phạt. Đó là hành động khôn ngoan và công bình trong khi lãnh đạo.
Còn tôi tớ cần có lòng trung thành và sự khôn ngoan, như Chúa Giê-xu dạy: Vậy ai là đầy tớ trung thành và khôn ngoan, người mà chủ đã cắt đặt cai quản người làm trong nhà mình để phân phát thực phẩm cho họ đúng giờ? Phúc cho đầy tớ ấy khi chủ về thấy người đầy tớ làm nhưthế. Ta nói thật với anh em, chủ sẽ cắt đặt người ấy cai quản toàn bộ tài sản của mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, tự nghĩ trong lòng: “Chủ ta sẽ về trễ!”, rồi bắt đầu đánh đập các đầy tớ khác và ăn nhậu với bọn say sưa. Chủ của đầy tớ ấy sẽ về trong ngày hắn không ngờ và vào giờ hắn không biết, sẽ phân thây hắn và định phần của hắn với bọn đạo đức giả, nơi có khóc lóc và nghiến răng. (Ma-thi-ơ24:45-51).
Đầy tớ trung thành và khôn ngoan (ăn ở khôn sáng)luôn ý thức trách nhiệm chủ giao cho mình và sẵn sàng chu toàn công việc. Ngườiđầy tớ ăn ở khôn ngoan luôn sáng suốt trong mối liên hệ giữa mình với chủ (chủ sẽ về và thấy), sáng suốt trong mối liên hệ với người làm trong nhà (phân phát thực phẩm cho họ đúng giờ), luôn sẵn sàng đối diện với sự thẩm định của chủ. Rốt cuộc, người đó được cai quản toàn bộ tài sản của chủ. Còn đầy tớxấu (gây sự hổ thẹn) là người biết chủ sẽ về nhưng tự lừa dối mình với lập luận “Chủ sẽ về trễ”. Mối liên hệ giữa đầy tớ xấu với đầy tớ dưới quyền thật tồi tệ. Anh ta đánh đập các đầy tớ của chủ.Anh ta quên rằng làm như vậy là đụng đến chủ của mình. Chưa hết, anh ta lại liên kết với bọn say sưa và chỉ lo ăn nhậu. Anh ta sống theo bản ngã, theo ý của mình mà không sống theo ý của chủ để sẵn sàng gặp chủ. Rốt cuộc, anh ta bịtrừng trị đích đáng, bị xếp chung với bọn đạo đức giả và ở nơi khóc lóc nghiến răng.

Comments are closed.