Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 9. LỜI NÓI

15 1 Đối đáp êm dịu làm nguôi cơn giận,
Trả lời xẳng xớm như lửa thêm dầu. (Bản Hiện Đại)
Qua lời nói của mình, con người có thể tạo ra hoà bình hoặc gây nên chiến tranh.Thay vì có những lời lẽ trước hết là thanh sạch, sau lại hoà thuận, tiết độ, như mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành (Gia-cơ 3:17) thì con người gây nên bất hoà và giận dữ khi mắng người khác là: “Ra-ca!” (từ ngữcó ý khinh bỉ), hoặc mắng nhiếc anh em mình là “Đồ điên!” (Ma-thi-ơ 5:21-22).
Cần làm gì khi đối diện với người nổi cơn tức giận? Có người cho rằng ráng im lặng chịu đựng. Cách này làm cho người đang tức giận càng tức giận hơn còn người giữ im lặng ấp ủ nỗi bực tức trong lòng. Như vậy, phương cách này không đúng. Phương cách tích cực là đốiđáp nhẹ nhàng phát xuất từ tấm lòng bình thản.
Trong khi thực hiện công việc Chúa giao cho, ông Giô-na nổi giận với Đức Chúa Trời. Ông nói: “Về phần tôi, chết còn hơn sống!” Chúa không nổi giận với ông, Ngài nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi giận có nên không?”Ông vẫn giận nên tiếp tục nói: “Về phần tôi, còn hơn sống!” Chúa vẫn kiên nhẫn và nhẹ nhàng hỏi ông: “Ngươi giận… có nên không?” (Giô-na 4:3-4; 8-9).
Khi cư dân trong một làng ởSa-ma-ri không chịu tiếp Chúa Giê-xu, ông Gia-cơ và ông Giăng, hai người con trai của sấm sét, đã bộc lộ tinh thần hiếu chiến khi xin Chúa cho phép họ khiến lửa từ trời tiêu diệt dân làng. Chúa đã quở trách họ: “Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình” (Lu-ca 9:51-55).
Sứ đồ Phao-lô viết cho tín hữu Hội thánh Cô-rinh-tô như sau:Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì, nhân từ của Đấng Cứu Thế mà xin anh em…, tôi nài xin anh em… (II Cô-rinh-tô 10:1, 2). Xin Chúa cứu chúng ta khỏi tinh thần bạo động và ban cho chúng ta tinh thần hiền lành và nhu mì như Chúa Giê-xu.

Comments are closed.