Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 11. VẤT VẢ VÌ AI?

16 26 Bụng cồn cào thúc đẩy ta làm việc,
Miệng đói meo thúc đẩy ta kiếm miếng ăn. (Bản Hiện Đại)
Ai ai cũng biết “tay làm hàm nhai”, chẳng những phải làm việc mà còn phải “làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn” (Sáng Thế Ký 3:19). Con người làm việc vất vả trước hết là cho chính mình. Nhà Truyền Đạo viết: Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình (Truyền Đạo 6:7).
Dù biết rằng “Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho” nhưng nhiều người vẫn lười biếng. Sau khi nhắc lại điều từng dạy dỗ: “Ai không chịu làm việc, cũng đừng nên ăn!”, ông Phao-lô nhận định lối sống của một số tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca là “ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng”: “Chúng tôi nghe trong anh em có mấy người sống bê tha, biếng nhác, đã ăn dưng ở rỗi còn thích xen vào chuyện người khác” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-11).
Biện pháp của ông Phao-lô đối với người biếng nhác là (1)kêu gọi (khiển trách, khuyên) họ, (2)không giao thiệp với họ, và (3)không coi họ là thù địch. Thay vì cứ tiếp tế thức ăn cho kẻ biếng nhác (khiến họ tiếp tục lười biếng) nên chăng giúp họ ý thức rằng họ sắp chết đói, vì đây là động lực khiến họ làm việc.
Còn những người siêng năng, hay lam hay làm thì cần cảnh giác đối với những đòi hỏi từ “cái bụng” và “cái miệng”. Vì đôi khi họ trở thành nô lệ cho miếng cơm manh áo chỉ vì tham vọng của “cái bụng” và “cái miệng”. Chính vì vậy nên nhà Truyền Đạo than thở: Tôi ghét cuộc sống vì nó vô nghĩa như đuổi theo luồng gió thoảng. Tôi cũng bực mình vì tất cả công trình mình tạo được sẽ phải để lại cho người sau… Lòng tôi tràn đầy thất vọng về mọi công việc khó nhọc mình đã làm. Tôi đã đem khôn ngoan, tri thức và tài năng để tạo dựng cơ nghiệp, rồi cuối cùng phải để lại tất cả cho người chẳng hề nhúng tay làm việc lấy một ngày. Thật là bất công và vô nghĩa… Phải lao khổ buồn rầu suốt ngày, trằn trọc suốt đêm để làm giàu, nhưng rồi cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa” (Truyền Đạo 2:17-23). Tham thực cực thân là vậy.
Tuy nhiên, đừng lạm dụng câu Châm Ngôn này để bắt buộc trẻ em phải làm việc để kiếm sống. Ngoài ra dù nhiều người không chịu nhận thức ăn thuộc linh, chúng ta cứ tiếp tục “làm giàu” thuộc linh để chia sẻ cho họ.

Comments are closed.