Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 10. NHỜ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI

16 6 Nhân ái chân thật phủ che tội lỗi,
Nhờ sợ Ngài mà bỏ lối ác gian.(Bản Hiện Đại)
Nhờ sự nhân từ và chân thật tội lỗi được chuộc, không có nghĩa là muốn được cứu rỗi thì cần có những hành động thương xót và chân thật. Sự cứu rỗi là ân điển của Chúa chớ không phải bởi việc làm nhân ái.
Phải hiểu câu Châm Ngôn này như thế nào?
Sống nhân từ và chân thật là dấu hiệu và kết quả của đức tin cứu rỗi. Nhờ được cứu rỗi mà có đời sống nhân từ và chân thật. Nhân từ và chân thật là hai viên ngọc của đời sống tin kính, không dính dáng gì đến ma quỷ là kẻ sát nhân và là tay láo khoét (Giăng 8:44), lả kẻ hoàn toàn đối nghịch tình yêu thương và chân lý. Nhân từ và chân thật cũng không dính dáng đến kẻ ác, như Ca-in chẳng hạn, là kẻ thuộc về Sa-tan và giết em mình. Tại sao Ca-in giết em? Vì Ca-in làm điều xấu, còn A-bên làm điều tốt (I Giăng 3:12). Nhân từ và chân thật cũng không dính dáng đến lối sống sùng đạo của người Pha-ri-si, là những người dối trá khi bỏ qua những điểm quan trọng trong Luật pháp, tức là sự công chính, lòng nhân từ và đức trung tín. Bề ngoài tỏ vẻ công chính với người đời nhưng bề trong đầy đạo đức giả và vô luật pháp (Ma-thi-ơ 23:23, 28). Tinh thần phán xét, sống theo bản ngã sẽ đánh mất lòng nhân từ và sự chân thật (Cô-lô-se 3:12-14).
Nhân từ và chân thật gắn liền với sự khôn ngoan thiên thượng (Gia-cơ 3:17). Sự khôn ngoan đến từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời chẳng những là động lực để sống nhân từ và chân thật mà còn giúp lánh xa điều ác. Cả hai người, ông chủ Phi-lê-môn và người nô lệ Ô-nê-sim đều cần kính sợ Chúa. Ông Ô-nê-sim kính sợ Chúa nên từ bỏ điều ác, quay trở về với chủ của mình. Ông Phi-lê-môn kính sợ Chúa nên không đối xử độc ác đối với người nô lệ từng bỏ trốn.
Chúng ta không dành riêng sự nhân từ và chân thật cho người cùng niềm tin mà còn dành cho kẻ thù của mình. Trên cây thập tự, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho những người đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Ông Ê-tiên vừa rao giảng Phúc Âm cứu rỗi vừa cầu nguyện cho những người ném đá ông: “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!” (Công Vụ 7:60).
Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau;
Sự công chính và sự bình an đã hôn nhau. (Thi Thiên 85:10)

Comments are closed.