Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 10. MONG ĐỢI “GIÔNG BÃO SẤM SÉT” KHÔNG?

16 15 Vua tươi tắn, mặt chiếu ra sự sống,
Người ban ơn như mưa móc mùa xuân. (Bản Hiện Đại)
Nếu Châm Ngôn 16:14 mô tả cơn giận của vua báo tin thần chết đến thì Châm Ngôn 16:15 mô tả long nhan rạng rỡ của vua làm cho bầy tôi được sống. Có khi người lãnh đạo dùng quyền lực của mình để trừng phạt, cũng có khi người lãnh đạo bày tỏ lòng nhân từ của mình. Các nhà lãnh đạo cần học nơi Đức Chúa Trời việc sử dụng tối thiểu quyền lực và tận dụng tối đa tình yêu thương. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng (Thi Thiên 30:5)
“Sắc mặt vua sáng sủa” không chỉ biểu lộ tâm trạng vui vẻ, hài lòng mà còn ám chỉ sự công chính của người lãnh đạo. Con đường người công chính giống như sự sáng chiếu rạng (Châm Ngôn 4:18).
“Ân điển” vua ban được ví như mây đổ mưa xuân. Đức Chúa Trời có hứa ban mưa mùa thu và mưa mùa xuân (Phục Truyền 11:14), là mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, tức là mưa thuận gió hoà cho tuyển dân của Ngài. Mưa đầu mùa là giai đoạn gieo giống, còn mưa cuối mùa, “mưa muộn” (mưa xuân) là giai đoạn trúng mùa.
Ân sủng vua ban, sự nhân từ, tình yêu thương của vua được bày tỏ qua lời vua nói. Ông Gióp được giới thiệu là người “lớn hơn hết trong toàn dân Đông phương” nói về mình: “Họ mong ước nghe tôi huấn thị, như người khát trông chờ mưa rào.Tôi chỉ cười là đủ khích lệ người nản lòng…” (Gióp 29:23-24). Mong mỏi của người dưới quyền lãnh đạo là: Nguyện ơn mưa móc của nhà vua,như trận mưa xuân trên đồng cỏ,nhuần tưới đất đai hoa màu (Thi Thiên 72:6).
Vua Ạt-ta-xét-xe hỏi điều mà ông Nê-hê-mi mong đợi như chờ đợi mưa rào: “Ngươi muốn xin điều gì?” Cuối cùng vua chấp nhận điều ông thỉnh cầu (Nê-hê-mi 2:1-8).
Là người lãnh đạo, nét mặt của bạn ảnh hưởng trên người làm việc và kết quả công việc. Sự vui mừng của bạn có phản chiếu sự công chính không? Bạn quan tâm đến con người hay chỉ ra lệnh? Người dưới quyền vui mừng khi người lãnh đạo làm “mưa” thay vì “giông bão sấm sét”.

Comments are closed.