Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 10. AI NÓI NĂNG ÔN TỒN?

16 21 Người khôn ngoan thận trọng hiểu sâu biết rộng,
Ăn nói ngọt ngào càng thuyết phục nhiều người. (Bản Hiện Đại)
Người tài giỏi nhưng nói năng như đấm vào tai, nghe thật ngán ngẫm! Phải chăng được cái này thì mất cái kia? Phải chăng giỏi quá hoá dở? Câu Châm Ngôn này không đề cập đến tài năng của con người, nhưng nhấn mạnh sự thống nhất giữa “lòng” (tâm trí, tấm lòng) với “lời” (ăn nói) của người khôn ngoan.
1. Người có “lòng khôn ngoan”.
Người thật sự khôn ngoan phải có “lòng khôn ngoan”, khởi đầu từ bên trong, tức là tấm lòng. Xem ra sự khôn ngoan không bắt đầu ở trí mà ở tâm, chẳng phải ở thể xác mà ở linh hồn. Phần con người phải thực hiện là kính sợ Chúa, tôn thờ Ngài, tìm kiếm lời Ngài. Phần Đức Chúa Trời thực hiện là ban cho sự khôn ngoan thông sáng. Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi (Giê-rê-mi 3:15).
2. Người có “lời dịu dàng”.
Người thật sự khôn ngoan chẳng những có “lòng khôn ngoan” mà còn có “lời dịu dàng”. Cung cách nói năng khiến người nghe càng muốn nghe. “Lời dịu dàng” vừa mô tả cách nói có sức thuyết phục, vừa mô tả tâm tình của người nói. “Lời dịu dàng” đem lại niềm vui cho người nghe: Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao! (Châm Ngôn 15:23). “Lời dịu dàng” bày tỏ tình yêu thương, đem lại sự sống cho người nghe: Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống (Châm Ngôn 15:4).
Điều răn của Đức Chúa Trời có hai phần: thứ nhất là kính yêu Chúa, thứ nhì là yêu thương người lân cận. Đó là sự khôn ngoan. Đầu tiên là mối liên hệ với Chúa, kế đến là mối liên hệ với con người. Sự khôn ngoan Châm Ngôn đề cập cũng giống như vậy. Trước hết là kính sợ Chúa, tôn thờ Chúa, tìm kiếm lời Ngài để được khôn ngoan thông sáng. Sau đó là yêu thương con người qua việc dùng “lời dịu dàng” để đưa người khác đến với Chúa. Châm Ngôn 11:30:
Ai kính sợ Đức Chúa Trời trồng cây sự sống,
Ai khôn ngoan chinh phục nhiều linh hồn.
Sự khôn ngoan thông sáng của bạn có chinh phục được người nào cho Đấng Khôn Ngoan không? Coi chừng bạn chỉ “to đầu” với mớ kiến thức, còn “tim” thì teo tóp, chẳng có tình yêu thương nên chẳng có “lời dịu dàng” nào từ môi miệng của bạn.

Comments are closed.