Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 10. NGUỒN SỰ SỐNG LÀ

16 22 Túi khôn là nguồn sống của người sáng,
Giáo huấn người ngu xuẩn cũng như công dã tràng. (Bản Hiện Đại)
1. Có sự thông sáng là có nguồn sống như thể nguồn suối đem lại sự sống cho cây cỏ. “Nguồn” là nơi phát khởi, nơi xuất phát, các nguồn sự sống do nơi nó mà ra cho nên phải lo giữ tấm lòng (Châm Ngôn 4:23). “Nguồn” ám chỉ sự phong phú như thể suối nước chẳng hề cạn, như thể kho tàng chứa đầy của cải. Sự khôn ngoan lên tiếng: Ta cho người yêu ta hưởng giàu sang, và kho báu luôn đầy dẫy (Châm Ngôn 8:21). Người yêu chuộng và tìm kiếm sự khôn ngoan sẽ nhận được đầy dẫy sự khôn ngoan. “Nguồn” ám chỉ sự phân phối, cung cấp. Sự khôn ngoan là nguồn cung cấp vô tận giúp con người phân tích theo chân lý, kết luận chính xác, chọn lựa đúng đắn. Kính sợ Đức Chúa Trời là nguồn sự sống (Châm Ngôn 14:27). Lời dạy của người khôn như nguồn sự sống (Châm Ngôn 13:14).
Chúa Giê-xu phán: “Người nào tin ta thì sông nước trường sinh trong lòng người ấy sẽ tuôn ra như Kinh Thánh đã dạy” (Giăng 7:38).
Đối với bạn, tài sản nào là lớn nhất? Bạn đang nỗ lực làm giàu trong lãnh vực nào? Bạn có đang vui hưởng sự khôn ngoan thông sáng từ thiên thượng không? Nguồn sự sống trong bạn có giúp bạn và người xung quanh giải quyết những vấn đề trong đời sống và tránh những nẻo của sự chết không? Bạn có thể khẳng định như sau đây không?
Nhờ lời Chúa con thành người thông sáng,
Con ghét cay ghét đắng nẻo gian tà. (Thi Thiên 119:104)
2. Trái ngược với sự thông sáng là “sự điên dại của kẻ ngu muội”. Sự điên dại của kẻ ngu muội bắt đầu từ tâm địa gian dối, bại hoại (Giê-rê-mi 17:9) chưa được thay đổi. Từ nguồn của sự ngu muội phát xuất những ý tưởng và hành động xấu xa: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa đảo, phóng đãng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng (Mác 7:21). Hậu quả là lối sống điên dại. Lối sống ngu dại điên cuồng này chẳng khác gì chùm roi dây có móc sắt mà Đức Chúa Trời dùng để trừng phạt họ (Rô-ma 1:18-32).

Comments are closed.