Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 10. NHỜ ĐÂU CHỊU LẮNG NGHE?

15 31 Ai chịu nghe phê bình xây dựng,
Sẽ ở giữa đám người khôn ngoan. (Bản Hiện Đại)
Một trong những đặc điểm của người khôn ngoan là biết chú ý nghe: sẵn sàng lắng nghe những lời phê bình. Làm thế nào để trở thành người chịu “nghe lời quở trách”?
Tấm lòng khiêm nhường. Phải là người khiêm nhường mới chịu “nghe lời quở trách”. Đây là người có tấm lòng khôn ngoan. Các môn đệ của Chúa Giê-xu không khiêm nhường khi cho rằng mình có chất lượng cao, là VIP (Very Important Person), tức là “nhân vật rất quan trọng”. Ông Phi-e-rơ theo Chúa, kính yêu Chúa nhưng ông thiếu sự khiêm nhường khi tuyên bố rằng tất cả các môn đệ khác có thể bỏ Chúa, có thể chối Chúa còn ông thì không bao giờ.
Môi miệng khiêm nhường. Phải là người biết im lặng, tức là khoan nói mới “chịu nghe lời quở trách”. Có chậm nói thì mới mau nghe (Gia-cơ 1:19). Đây là người khôn ngoan có môi miệng khiêm nhường. Trên đường đi Ca-bê-na-um, các môn đệ tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất. Khi đến nơi, Chúa hỏi họ: “Dọc đường anh em bàn cãi với nhau chuyện gì?” Họ im lặng (Mác 9:33-34). Đương nhiên họ nhớ lại khi đi đường, ai cũng nói nhiều, chẳng ai nghe ai, chẳng ai chịu thua ai. Người ngu dại không chịu nghe, không thèm nghe nhưng muốn người ta nghe mình.
Đôi tai khiêm nhường. Nhờ tấm lòng khiêm nhường, nhờ môi miệng khiêm nhường mà đôi tai mới khiêm nhường. Ông Giô-áp là một trong những tướng giỏi của vua Đa-vít. Khi bao vây thành A-bên-Bết-ma-ca và chuẩn bị phá thành, có một phụ nữ trong thành muốn thưa chuyện với ông. Khi ông Giô-áp lại gần, người phụ nữ nói: “Xin hãy nghe lời của nữ tỳ ông.” Ông đáp: “Ta nghe.” Nhờ chịu lắng nghe, dù người góp ý chỉ là người nữ, ông Giô-áp không bị tổn thất về quân số và không mang tiếng là phá huỷ cơ nghiệp của Chúa, không giết người vô tội (II Sa-mu-ên 20:14-22).
Một trong những kết quả của người có tấm lòng khiêm nhường, môi miệng khiêm nhường và đôi tai khiêm nhường là được tiếp nhận giữa vòng những người khôn ngoan. Vì Đức Gia-vê nâng đỡ người khiêm nhường (Thi Thiên 147:6a). Kẻ khiêm nhường Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi (Gióp 22:29b).

Comments are closed.