Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 10. MƯU SỰ TẠI NHÂN

16 1 Lòng người nghĩ lắm mưu hay,
Nhưng thành hay bại do tay Chúa Trời. (Bản Hiện Đại)
Kinh Thánh ghi lại nhiều câu chuyện về những “việc toan liệu”, những “mưu hay” của con người nhưng kết cục “thành hay bại do tay Chúa Trời”.
Mặc dù đã lớn tuổi, bà Sa-ra vẫn còn xinh đẹp. Sợ lỡ người ta giết mình để cướp “người đẹp” ông Áp-ra-hamdùng lại “mưu hay” mà ông từng dùng khi đến Ai-cập (Sáng Thế Ký 12:10-20): giới thiệu bà Sa-ra là em gái của mình. Tưởng rằng “mưu hay” giúp cho hai vợ chồng được an toàn, nào ngờ ông Áp-ra-ham phải chứng kiến cảnh “cô em gái” Sa-ra được vua A-bi-mê-léc rước vào cung.
Cách thức ông Áp-ra-ham lo cho sự an nguy của mình thật đáng trách và đáng giận. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương ông. Ngài bảo vệ ông và bà Sa-ra, thậm chí Ngài còn nhậm lời cầu nguyện của ông, chữa lành cho vua, hoàng hậu và toàn thể phụ nữ trong hoàng tộc để họ có thể sinh sản (Sáng Thế Ký 20). Trong những dại dột của chúng ta, nếu Đức Chúa Trời không can thiệp thì hậu quả sẽ như thế nào?
Việc các anh Giô-sép hãm hại cậu em Giô-sép tưởng đâu đã yên. Nhưng mọi chuyện không thể vượt quá tầm tay của Đức Chúa Trời. Nếu không có lời can ngăn của anh cả Ru-bên thì Giô-sép đã bị giết. Rồi khi Giô-sép bị quăng xuống giếng không có nước, nếu không có Chúa nâng đỡ thì làm sao Giô-sép còn lành lặn để khi đến chợ nô lệđược quan thị vệ Phô-ti-pha mua? (Sáng Thế Ký 37:12-30).
Các anh Giô-sép giết một con dê đực, nhúng áo choàng đẹp của Giô-sép vào đó, rồi gởi về cho cha, sau đó họ trở vềan ủi cha mình (Sáng Thế Ký 37:31-35). “Mưu hay” này tưởng chừng giải quyết mọi chuyện “ân oán” giữa các anh với cậu em Giô-sép. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho “mưu hay” trở thành ích lợi cho Giô-sép. 22 năm sau, trong khi các anh lo sợ, quan tể tướng Giô-sép tuyên bố: “Không phải tại các anh, nhưng Đức Chúa Trời xếp đặt cho tôi đến đây làm cố vấn cho vua, và làm tể tướng, cầm quyền cả nước Ai-cập” (Sáng Thế Ký 45:8).Sau khi cụ Gia-cốp qua đời, tể tướng Giô-sép vẫn khẳng định: “Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã đổi hoạ ra phúc và đưa tôi đến đây để cứu bao nhiêu sinh mạng” (Sáng Thế Ký 50:20).

Comments are closed.