Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 11. AI ĐƯỢC? AI MẤT?

17 2 Chủ để nô lệ khôn ngoan quản trị đứa con ngỗ nghịch,
Cho nó đồng hưởng gia tài như con ruột. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập đến ba nhân vật: (1)Tôi tớ khôn sáng (nô lệ khôn ngoan), (2)con trai làm xấu hổ (đứa con ngỗ nghịch) và (3)chủ của người nô lệ và là cha của đứa con ngỗ nghịch.

1. Dù là tôi tớ, là nô lệ nhưng khôn sáng (khôn ngoan) sẽ trở thành người lãnh đạo (quản trị) và được hưởng cơ nghiệp. Người khôn ngoan là người biết tôn trọng. Kính sợ Đức Gia-vê là khởi đầu sự tri thức (Châm Ngôn 1:7a). Tôn trọng khôn ngoan thì nó sẽ đưa con lên cao. Nắm giữ khôn ngoan thì nó sẽ đem cho con vinh dự (Châm Ngôn 4:8). Người khôn ngoan cũng là người siêng năng. Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan (Châm Ngôn 10:5).
Để ban thưởng, chủ không phân biệt tôi tớ hay con cái, chỉ phân biệt phẩm chất khôn ngoan hay ngu dại, siêng năng hay biếng nhác, trung thành hay bất trung. Người cha trong sách Châm Ngôn dạy con như sau: Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển (Châm Ngôn 3:35a).
2. Con ngỗ nghịch, gây xấu hổ sẽ chẳng nhận được gì từ cha dù là con. Con trai làm xấu hổ (đứa con ngỗ nghịch) không chỉ về đứa con bỏ nhà đi hoang. Đây là đứa con vẫn ở trong nhà cha nhưng (1)ngu dại: sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn (Châm Ngôn 3:35b) và (2)biếng nhác: kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục. (Châm Ngôn 10:5b).
Nhiều Cơ Đốc nhân làm con của Chúa nhưng sống thật ngu dại và biếng nhác. Chẳng những không hữu ích cho Cha, họ còn chuốc lấy sự sỉ nhục và hổ thẹn cho mình và cho Cha. Họ sẽ nhận được điều gì từ Cha? Vua làm ơn cho tôi tớ nào ăn ở khôn sáng. Nhưng cơn thạnh nộ vua nổi nghịch cùng kẻ gây sự hổ thẹn (Châm Ngôn 14:35).
Ông Giê-rô-bô-am là hình ảnh của người tôi tớ khôn sáng. Kinh Thánh chép: Khi thấy Giê-rô-bô-am là một người trẻ tuổi vừa có khả năng vừa làm việc cần mẫn, vua giao cho ông trông coi đoàn nhân công của đại tộc Giô-sép (I Các Vua 11:28). Về sau ông Giê-rô-bô-am trở thành người cai trị 10 chi phái I-sơ-ra-ên. Còn Rô-bô-am, con trai của vua Sa-lô-môn là hình ảnh của đứa con ngu dại. Rô-bô-am cũng làm vua, nhưng chỉ có quyền hành trên hai chi phái mà thôi.

Comments are closed.