Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 11. KHÔNG NÓI CŨNG KHÔNG NGHE

17 4 Kẻ làm ác thích nghe lời phỉnh dối,
Người giả trá mê theo lời giảo quyệt. (Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn lên án “lưỡi dối trá”, “miệng gian tà”, “môi dối giả” (Châm Ngôn 6:17; 8:13; 10:18). Vì đối với bản thân và người xung quanh, trong sự vi phạm của môi miệng có một cái bẫy tàn hại. Còn đối với Đức Chúa Trời: Môi miệng dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Gia-vê (Châm Ngôn 12:13, 22).
Câu Châm Ngôn này mô tả hai “kẻ làm ác” “thông công” với nhau: một “kẻ làm ác” “chia sẻ”, còn một “kẻ làm ác” “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Rõ ràng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai kẻ cùng hội cùng thuyền rất tâm đầu ý hợp. Những người làm ác tìm đến nhau và lắng nghe nhau. “Kẻ làm ác” nói không biết mệt những lời dối trá, những tin đồn vô căn cứ, những lời vu cáo. Đúng như Chúa Giê-xu phán: Kẻ ác từ lòng tích trữ điều ác mà phát ra điều ác (Lu-ca 6:45). “Kẻ làm ác”nghe không biết chán những vụ tai tiếng, những lời vu cáo, những lời lẽ hiểm độc. Vì chỉ muốn nghe chuyện gian ác, “kẻ làm ác” từ chối nghe lời Đức Chúa Trời. Họ bảo các tiên tri: “Câm đi! Chúng tôi không muốn nghe lời Chúa nữa!” (Ê-sai 30:11). Vua A-háp không muốn nghe lời chân thật của Đức Chúa Trời vì vua làm điều ác (I Các Vua 22:6-28).
Bạn thường nói chuyện với ai và thường lắng nghe những chuyện gì? Trong câu Châm Ngôn này, người nói và người nghe những chuyện gian ác đều bị gọi là “kẻ làm ác”. Bạn nên thực hành lời khuyên này: Đừng nói đến chuyện gian dâm, ô uế, tham lam, đừng nói lời tục tỉu, bậy bạ, hoặc chuyện tiếu lâm thô bỉ (Ê-phê-sô 5:3-4). Phải chăng dù “không nói” nhưng bạn vẫn “khoái nghe”, “khoái thưởng thức” những kẻ làm ác khua môi múa mép?
Bạn cần cẩn thận khi nghe một đối tượng nào đó. Trong cộng đồng Cơ Đốc xưa kia có rất nhiều người, nhất là những người câu nệ lễ cắt bì, chỉ biết chống đối, huênh hoang, lừa dối người ta; cần phải ngăn chặn họ. Họ chỉ vì tiền tài mà dạy dỗ những điều sai lạc, khiến nhiều gia đình lìa bỏ chân lý Đức Chúa Trời (Tít 1:10-11).

Comments are closed.