Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 11. LẼ RA, BẠN KHÔNG NÊN…

17 5 Ai chế giễu người nghèo,
xúc phạm Đấng Tạo Hoá,
Ai vui mừng thấy người ngộ nạn
sẽ không khỏi hình phạt. (Bản Hiện Đại)
Có thể chúng ta nhạo báng người khác khi chế giễu sự nghèo khổ của họ, khi cười cợt về những khiếm khuyết trên cơ thể của họ. Khi thấy một người khiếm thị, một số người sáng hỏi: “Vì tội của ai mà anh này sinh ra phải mù, của bản thân anh hay của cha mẹ anh?” Trả lời cách nào thì anh và gia đình anh cũng bị khinh thường. Chúa Giê-xu trả lời: “Không phải vì tội của anh, cũng chẳng phải vì tội của cha mẹ anh, nhưng nhờ anh bị mù mà người ta có thể chứng kiến công việc mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện trong anh” (Giăng 9:1-3). Nghe tin có người chết trong chiến tranh, chết vì tai nạn thảm khốc chúng ta nghĩ họ phạm tội nặng hơn mình nên họ chết thảm nhưvậy là đúng rồi. Chúa Giê-xu phán: Tôi cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng nếu khôg ăn năn thì tất cả anh em sẽbị tiêu diệt như vậy!” (Lu-ca 13:1-5).
Vì sao người Ê-đôm bị Đức Chúa Trời kết án và trừng phạt? Kinh Thánh chép: Trong ngày quân thù xa lạ bắt chiến sĩ I-sơ-ra-ên làm tù binh, kẻ ngoại xâm kéo quân vào các cổng thành và bắt thăm chia đất I-sơ-ra-ên, thì ngươi cũng đồng tình với chúng nó. Lẽ ra, ngươi không nên nhìn xem ngày thảm hoạ của anh em ngươi, không reo mừng khi Giu-đa bị tàn phá, không há miệng tự cao trong ngày nó bị hoạn nạn (Áp-đia 1:11-12). “Lẽ ra ngươi không nên” là cụm từ được dùng nhằm nhấn mạnh thái độ đồng tình, vui mừng và tự cao khi thấy anh em mình gặp tai hoạ. Đức Chúa Trời phán: Ngươi đối xử với anh em ngươi thể nào, người ta sẽ đối xử với ngươi thể ấy. Ngươi sẽ bị báo trả đíchđáng (Áp-đia 1:15).
Muốn có thể cảm thông và bày tỏtình yêu thương đối với những người xung quanh, chúng ta cần thưa với Chúa nhưông Giê-rê-mi: “Thưa Chúa, con không muốn họ bị tai ương; con không nài nỉ Chúa giáng cơn hình phạt, Chúa đã biết rõ (Giê-rê-mi 17:16).

Comments are closed.