Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 11. HAI “KHÔNG” CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

17 9 Che đậy lỗi lầm được người yêu mến,
Nhắc lại sơ hở làm tình bằng hữu tiêu tan. (Bản Hiện Đại)
“Lấp giấu tội lỗi”, “che đậy tội lỗi” không có nghĩa là bao che tội lỗi, hoặc đồng loã với người vi phạm. Cụm từnày ám chỉ việc tha thứ và quên tội lỗi người khác đã phạm. Vua Đa-vít được Đức Chúa Trời tha thứ, được khoả lấp tội lỗi, đã chia sẻ: Phúc cho người nào có lỗi được tha thứ,tội được Chúa xoá bôi(Thi Thiên 32:1).
Sứ đồ Phi-e-rơ dạy chúng ta là người tiếp nhận tình yêu thương của Chúa phải đối xử với nhau bằng tình yêu thương: Hãy luôn luôn tỏ lòng yêu thương nhau, vì tình yêu khoả lấp nhiều tội lỗi (I Phi-e-rơ 4:8). Người khôn ngoanđối xử với người khác bằng tình yêu thương chớ không theo lý lẽ. Nói cách khác lý lẽ của người khôn ngoan là tình yêu thương.
Lòng yêu thương che đậy tội khiên (Châm Ngôn 10:12b) được thể hiện như thế nào? (1) Không nhớ tội lỗi của người khác. Nhiều người nói: “Tha thì tha, nhưng nhớ suốt đời”, “Tha nhưng mà không bao giờquên”, tha kiểu đó là chưa xoá bôi, chưa tha thứ hoàn toàn. Người không nhớ đến tội lỗi của người khác đã phạm với mình là người muốn làm bạn với họ và muốn yêu thương họ. Trong Ẩn dụ Chúa Giê-xu kể, người Pha-ri-si nhớ đến tội lỗi của người thu thuế vì ông hoàn toàn không yêu thương lẫn không muốn làm bạn với ngườiđó. Vì vậy, ông đánh mất luôn mối liên hệ với Đức Chúa Trời (Lu-ca 18:9-14). (2) Không nhắc đến tội lỗi của người khác. Đây là kết quả của việc “không nhớ”. Đây cũng là cách để duy trì tình bạn và tình yêu thương. Nếu cứ khăng khăng đào bới lại những vi phạm của người khác trong quá khứ thì chỉ làm cho bạn bè xa lánh mình mà thôi. Kẻ gian tà gây điều xung đột, người rỉ tai chia rẽ bạn thân (Châm Ngôn 16:28).
Vì sao bạn nhắc lại lỗi lầm của người khác? Có phải vì bạn chưa vâng theo lời Chúa: Phải loại bỏ khỏi đời sống anh em những điều cay đắng, oán hờn, giận dữ,cãi cọ, phỉ báng và mọi điều xấu xa khác. Phải có lòng nhân từ, yêu mến nhau, phải tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế (Ê-phê-sô 4:31-32).

Comments are closed.