Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 11. KHÔNG CẦN TRẢ THÙ

17 13 Người nỡ lấy ác báo thiện,
Chẳng hề thoát hậu quả khốc hại.(Bản Hiện Đại)
Phải chăng câu Châm Ngôn này không còn thích hợp trong thời kỳ ân điển? Chúa Giê-xu dạy: “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch anh em và cầu nguyện cho người bức hại anh em” (Ma-thi-ơ 5:44). Sứ đồ Phao-lô dạy: Anh em yêu dấu, đừng báo thù, nhưng cứ đểcho Đức Chúa Trời báo ứng, vì Thánh Kinh đã ghi: “Chúa dạy: Báo ứng là việc của ta, ta sẽ thưởng phạt” (Rô-ma 12:19).
Câu Châm Ngôn này nhắc lại qui luật gieo và gặt không bao giờ thay đổi. Đúng là chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển, nhưng lời Chúa cảnh báo rằng: Đừng tự lừa dối tưởng mình có thể qua mặt Chúa. Gieo gì gặt nấy (Ga-la-ti 6:7). “Lấy ác trả thiện” là gieo, “tai hoạ” là gặt. Câu Châm Ngôn này khẳng định “tai hoạkhông hề lìa khỏi nhà của kẻ ác”. Mặc dù chúng ta không lấy ác trả ác, mặc dù chúng ta không gây tai hoạ cho kẻ “lấy ác trả thiện”, nhưng kẻ ác không thểthoát khỏi hậu quả tội lỗi của họ. Câu Châm Ngôn này cũng hàm ý Đức Chúa Trời phán xét. Thi Thiên 109:1-20 là lời cầu nguyện của vua Đa-vít khi bị kẻ ác tấn công. Vua không chủ trương trả thù nhưng giao việc phán xét cho Chúa.
Ông A-bi-mê-léc giết bảy mươi anh em cùng cha khác mẹ của mình trên một tảng đá (Các Quan Xét 9:5), rồi tựtôn mình lên làm vua. Ba năm sau, trong cuộc chiến tại thành Thê-bết, trong khi ông tấn công cái tháp kiên cố, một phụ nữ ném xuống một thớt cối đá, trúng đầu ông A-bi-mê-léc khiến ông vỡ sọ. Kinh Thánh chép: “Như vậy, Đức Chúa Trời trừng phạt A-bi-mê-léc và người Si-chem vì tội giết bảy mươi con trai của Ghi-đê-ôn (Các Quan Xét 9:56).
Chúa Giê-xu đến với dân Do Thái, Ngài rao giảng Phúc Âm, thực hiện biết bao điều tốt lành cho họ. Thếnhưng họ lấy ác trả thiện, đòi đóng đinh Chúa, lại còn dám nói: “Máu của hắn đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!” (Ma-thi-ơ 27:22-25). Năm 70 SC đạo quân La Mã do tướng Titus vây hãm và tấn công thành Giê-ru-sa-lem. Đền Thờ bị phá huỷ, quốc gia Do Thái bịxoá sổ. Đúng như điều Chúa Giê-xu nói khi Ngài khóc về thành Giê-ru-sa-lem: “Vì rồi đây quân thù sẽ đắp luỹ quanh ngươi, sẽ vây hãm và tấn công ngươi tứ phía. Họ sẽ tàn sát ngươi và con cái ngươi, và sẽ chẳng để cho tảng đá nào chồng trên tảng đá nào…” (Lu-ca 19:43-44).

Comments are closed.