Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 11. SAO KHÔNG ÔN NHU HOÀ NHÃ?

17 14 Tranh chấp khởi đầu như đê vỡ,
Thà nên dứt lời trước khi cãi lộn.(Bản Hiện Đại)
“Thôi cãi lẫy” tức là “tránh sự cãi lẫy về lời nói” (II Ti-mô-thê 2:14), “khước từ những cuộc cãi vã dại dột ngây thơ vì chỉ gây tranh chấp” (II Ti-mô-thê 2:23). Người phục vụ cần“tránh xa những cuộc tranh luận dại dột, những tranh chấp thần học, những cãi vã về luật pháp, vì những điều đó vô ích và tai hại (Tít 3:9)
Một trong những bí quyết để chấm dứt cãi vã là nội dung câu nói và giọng nói:
Đối đáp êm dịu làm nguôi cơn giận,
Trả lời xẵng xớm như lửa thêm dầu. (Châm Ngôn 15:1)
Ông Ghê-đê-ôn và ông Giép-thê là hai nhà lãnh đạo phản ứng hoàn toàn khác nhau đối với người thuộc chi phái Ép-ra-im là người thích 3G (ganh tỵ, giận dữ và gây hấn). Ông Ghê-đê-ôn lo trámđê vỡ còn ông Giép-thê làm cho vỡ đê.
Khi người Ép-ra-im chất vấn:“Sao ông không gọi chúng tôi ngày ông khởi binh đánh Ma-đi-an?” Ông Ghê-đê-ôn hết sức nhún nhường công nhận vụ việc họ bắt được hai quan tướng Ma-đi-an là Ô-rép và Xê-ép là lừng lẫy hơn mọi việc ông đã làm. Nghe như thế người Ép-ra-im nguôi giận và không gây sự nữa (Quan Xét 8:1-3).
Khi người Ép-ra-im chất vấn và hăm doạ: “Tại sao khi kéo quân đi đánh Am-môn, ông không gọi chúng tôi tham chiến? Chúng tôi sẽ đốt nhà ông, luôn cả ông trong ấy”, thay vì nói cách ôn nhu hoà nhã, ông Giép-thê thẳng thừng nói với họ: “Tôi có xin anh em tiếp viện, nhưng anh em từ chối… Thế mà hôm nay anh em còn muốn tranh chấp gì nữa?” Thế là người Ép-ra-im nhục mạ dân Ga-la-át, rồi dân Ga-la-át theo ông Giép-thê chém giết người Ép-ra-im. Cuộc chiến huynh đệ tương tàn khiến 42 ngàn người Ép-ra-im bị tàn sát (Quan Xét 12:1-6).
Người “thôi cãi lẫy” là người khôn ngoan, bộc lộ sự khiêm nhường: Tính kiêu căng chỉ sanh tranh chấp (Châm Ngôn 13:10a), và sự kiên nhẫn: Người kiên nhẫn tỏ mình thông sáng. Kẻ nhạy giận lộ bản chất điên cuồng (Châm Ngôn 14:29).

Comments are closed.