Comments are off for this post

Ngày 25 tháng 11. THIẾU TÌNH THƯƠNG, THIẾU TẤT CẢ

17 17 Tình thân hữu keo sơn mãi mãi,
Nghĩa anh em quý lúc khổ nguy. (Bản Hiện Đại)
Trong Truyền Đạo 4:9-19, vua Sa-lô-môn viết rằng: Hai người hơn một. Hiệu quả công việc của hai người làm chung sẽ hơn gấp đôi một người làm một mình. Nếu một người ngã, người kia đỡ; nhưng nếu ở một mình, lúc ngã, ai đỡ mình dậy? (Truyền Đạo 4:9-10). Không đơn độc mà cùng nhau thì thật ích lợi. Bạn bè gồm hai người, anh em cũng hai người. Tuy nhiên, hai người cùng làm việc, hai người nâng đỡ nhau có phải là bạn của nhau chưa?
Câu Châm Ngôn này không đề cập đến hiệu quả công việc, hoặc sự giúp đỡ lẫn nhau nhưng đặt nặng chữ tình trong mối liên hệ bạn bè lẫn anh em.
(1) Thiếu tình yêu thương thì không có tình bạn bè, nghĩa anh em.
(2) Không duy trì tình yêu thương thì không phải là tình bạn thật, anh em thật. Tình bạn bè, nghĩa anh em bị huỷ hoại khi không duy trì tình yêu thương.
(3) Tình bạn bè, nghĩa anh em được trắc nghiệm khi bạn bè, anh em gặp hoạn nạn.
Hoàng tử Giô-na-than và anh chăn chiên Đa-vít kết bạn với nhau. Tình bạn của hai con người này thật cao đẹp. Kinh Thánh cho biết “Giô-na-than kết nghĩa cùng Đa-vít, đến nỗi Giô-na-than yêu mến người như mạng sống mình” (I Sa-mu-ên 18:1-4). Giô-na-than biết mình sẽ không được làm vua dù là hoàng tử và biết Đa-vít sẽ làm vua. Dầu vậy Giô-na-than luôn luôn bênh vực và bảo vệ Đa-vít, lắng nghe Đa-vít tâm sự, khóc với Đa-vít. Trong khi vua Sau-lơ săn đuổi Đa-vít thì Giô-na-than đến cùng Đa-vít để khích lệ ông vững lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Giô-na-than nói: “Anh đừng lo, cha tôi không bắt được anh đâu. Anh sẽ làm vua I-sơ-ra-ên và tôi sẽ làm tể tướng” (I Sa-mu-ên 23:16-17). Đa-vít mô tả tình bạn của Giô-na-than lớn hơn cả tình yêu nam nữ: “Nhắc đến anh, lòng đau như cắt. Thật quá xót thương! Anh làm cho tâm hồn tôi hứng khởi. Tình anh quá diệu vợi, cao quý hơn mối tình nhi nữ” (II Sa-mu-ên 1:26).
Phải chăng bạn đang thất vọng về bạn bè, về anh em của mình? Hay đang thất vọng về chính bạn? Làm bạn cũng không xong, làm anh em cũng không tốt. Phải chăng xung quanh bạn chỉ có con người, có công việc nhưng không có tình yêu thương?

Comments are closed.