Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 11. TAY BẢO LÃNH

17 18 Người dại dột bảo lãnh vội vàng,
Đem ách giữa đàng, mang vào cổ.(Bản Hiện Đại)
Giao tay là một phong tục của người Do Thái: Bàn tay của người này chạm vào bàn tay của đối tượng để chứng tỏhai người cam kết với nhau về một việc nào đó. Trong câu Châm Ngôn này người giao tay cam kết về việc của người khác chớ không phải của mình.
Châm Ngôn 6:1-5, người cha khuyến cáo con mình về việc bảo lãnh bạn sơ giao (người lân cận) và cam kết với người lạ mặt (người ngoại). Người bảo lãnh chẳng khác gì con nai rơi vào tay thợsăn, hoặc con chim mắc bẫy. Người cha dạy con mau mau lo huỷ bỏ lời cam kết đểcứu lấy chính mình. Muốn tránh bị hại, muốn sống bình an thì đừng bao giờ bảo lãnh như vậy.
Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại,
Nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự(Châm Ngôn 11:15)
Vì sao kẻ ngu muội giao tay cam kết bảo lãnh? Vì sao chấp nhận rủi ro? Vì sao ách giữa đàng mang vào cổ?
– Kẻ ngu muội giao tay cam kết bảo lãnh vì ngu muội (dại dột). Thật là dại dột khi đứng ra bảo đảm sẽ trả nợ nần của một người nếu người đó không trả nợ được mà không nghĩ đến việc (1) người được bảo lãnh có quyết tâm trả nợ hay không, và (2) bản thân mình có nên và có đủ khảnăng trả nợ thay cho người đó hay không. Người dại dột tự đưa mình vào hiểm hoạvề tài chánh và danh dự về một việc nghiêm trọng không phải do mình gây ra.
– Kẻ ngu muội giao tay đứng ra bảo lãnh để gây ấn tượng với người xung quanh, để chứng tỏ khả năng của mình. Đây là thói hợm hĩnh, khoác lác và khoe khoang của kẻ ngu muội. Kẻ ngu muội muốn thu hút sự chú ý của người xung quanh về chính mình mà không quan tâm đến hậu quả của việc bảo lãnh.
– Kẻ ngu muội giao tay cam kết bảo lãnh vì bốc đồng, vì hứng chí mà không ý thức nguy cơ đang chờ chực. Khi thiên hạ vây quanh, tán thưởng, kẻ dại dột dễ có những hành vi bộc phát mang tínhđiên dại. Một trong những điều điên dại đó là bảo đảm cho người khác mà không nghĩ đến hậu quả.
Bạn hãy coi chừng khi có những ý tưởng điên rồ, dại dột trong mối liên hệ với người xung quanh và trong cách sửdụng những gì mình đang sở hữu.

Comments are closed.