Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 11. HÀNG XUẤT TỪ “KHO ÁC”

17 20 Lòng xảo trá không hề thành đạt,
Lưỡi gian ngoa rước lấy hoạtai. (Bản Hiện Đại)
Lòng xấu xa và lưỡi (lời) xấu xa đều làm cho đời sống mất phước.
L1. Lòng xảo trá. Có thể ví tấm lòng (nội tâm) với nhà kho, là nơi tích trữ điều lành hoặc điều dữ. Người lành từ kho lành trong lòng mà phát ra điều lành, còn kẻ ác từ kho ác trong lòng mà phát ra điều ác (Lu-ca 6:45).
Người có tâm địa xấu xa không thể tìm được phước hạnh.(1) Tự trong tâm linh đã cảm thấy khốn khổ vì giữ nhà kho ác. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn chớ không có phước. (2) Trong mối liên hệ với người xung quanh, người có tâm địa xấu xa chẳng tìm được phước hạnh. Đúng là chỉcó Đức Chúa Trời nhìn thấy nội tâm của con người, nhưng qua hành vi chúng ta cũng có thể biết nội tâm của một người. “Hàng” xuất từ “kho ác” làm cho mối liên hệ với người xung quanh trở nên xấu đi. Cuộc sống giữa kẻ ác với tha nhân trở nên tồi tệ thì làm sao phước hạnh được? (3) Trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, người có tâm địa xấu xa chẳng hy vọng nhận được phước hạnh. Đức Chúa Trời ghét người có tâm địa xấu xa. Chân Thần ghét kẻ có tâm địa gian tà, nhưng ưa thích người đi đường ngay thẳng (Châm Ngôn 11:20).
L2. Lưỡi gian ngoa. Bà Mi-ri-am và ông A-rôn chỉ trích ông Mô-se về việc ông cưới một phụ nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ. Cái lưỡi nói hành khiến cho họ(1) bị Đức Chúa Trời tra hỏi: “Các ngươi không e ngại khi chỉ trích đầy tớ của ta sao?” (2) Bị Đức Chúa Trời nổi giận: Cơn thạnh nộ phừng phừng của Chúa nổi lên cùng họ. (3) Bị Đức Chúa Trời hình phạt: Vừa khi đám mây bay khỏi nóc Đền tạm, Mi-ri-am liền bị bệnh phung, người trắng nhưtuyết (Dân Số Ký 12:1-15). Lưỡi gian ngoa rước lấy tai hoạ là như vậy.
Trồng cây thì sẽ ra quả, tấm lòng và môi miệng có liên hệ với nhau như vậy. Chúa Giê-xu nói với những người nói những lời ác độc về Ngài: “Hỡi loài rắnđộc! Các ông độc ác thì làm thế nào nói được điều lành? Vì miệng phát ra nhữngđiều đầy ắp trong lòng” (Ma-thi-ơ 12:4). Chính vì vậy phải giữ tấm lòng con hơn cả (Châm Ngôn 4:22).

Comments are closed.