Comments are off for this post

Ngày 3 tháng 11. CHÂN DUNG KẺ GIAN ÁC (2)

16 28 Kẻ tà vạy gieo mầm xung đột,
Người rỉ tai chia rẽ bạn thân (Bản Hiện Đại)
Nếu bạn ghét kẻ gieo mầm xung đột, ghét kẻ gây chia rẽ thì bạn ở trong nhóm “ghét sáu, gớm bảy” (Châm Ngôn 6:16-19). Thế nhưng đôi khi chúng ta ghét kẻ gian tà mà chính chúng ta lại là người gây nên những xung đột và chia rẽ.
“Kẻ thèo lẻo” (người rỉ tai, tên mách lẻo, kẻ ngồi lê đôi mách (Châm Ngôn 11:13)) bị xem là cùng hội cùng thuyền với “kẻ gian tà” (kẻ tà vạy, kẻ dối gian). Cho rằng thèo lẻo “là tật của đàn bà, là chuyện của gái già” thì thật là oan uổng cho họ. Vì thật ra thèo lẻo là tật xấu của kẻ gian tà.
Tín hữu ở Hội thánh Cô-rinh-tô có nhiều ân tứ đồng thời cũng gây ra nhiều nan đề. Các tín hữu đang sinh hoạt bình thường thì có người tuyên bố: “Tôi theo Phao-lô”, người kia nói: “Tôi theo A-bô-lô”, người khác nói: “Tôi theo Chúa Cứu Thế”. Họ tranh chấp với nhau, mỗi người một ý (I Cô-rinh-tô 1:10-12). Đứng đằng sau sự tranh chấp chia rẽ đó là những kẻ gian tà, kẻ ngồi lê đôi mách ném đá giấu tay.
Kẻ gian tà là người xuyên tạc sự thật. Lời xuyên tạc của kẻ gian tà gây tổn thương cho tâm hồn của người khác. Sự tổn thương này đau đớn trầm trọng hơn là khi thân thể bị tổn thương. Nói lời xấu xa, gian dối để hại người khác sẽ bị toà kết án trừng phạt, còn nặng nhất là bị lửa địa ngục trừng phạt (Ma-thi-ơ 5:21-22).
Bạn nên cảnh giác về lối sống “uống cà phê buôn dưa lê”. Thoạt đầu có thể chỉ là chuyện phiếm nhưng về sau trở thành thèo lẻo, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người khác và cho chính mình. Kinh Thánh chép:
Ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công chính, và nói chân thật trong lòng mình.

Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình (Thi Thiên 15:1-3).
Thay vì gieo điều tranh cạnh, bạn hãy kiến tạo hoà bình (Ma-thi-ơ 5:9). Người hoà giải gieo hạt giống hoà bình sẽ gặt bông trái công chính (Gia-cơ 3:18).

Comments are closed.