Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 11. CHÂN DUNG KẺ GIAN ÁC (3)

16 29 Người hung dữ quyến dụ láng giềng,
Lôi kéo họ vào đường bất chính. (Bản Hiện Đại)
Câu 27: Kẻ gian ác dùng lời nói gây tổn thương cho người khác.
Câu 28: Kẻ gian ác dùng lời nói gieo tranh cạnh, chia rẽ bạn bè.
Câu 29: Kẻ gian ác dùng lời nói lôi kéo bạn bè vào con đường bất chính.
Vũ khí kẻ gian ác vận dụng là lời nói. Khi thì dùng lời nói để tấn công. Khi thì dùng lời nói để gây bất hoà giữa anh em với nhau. Khi thì dùng lời nói dẫn dụ bạn bè của mình.

Lời nói của bạn thường: [ ] gây tổn thương cho người khác
[ ] gieo bất hoà
[ ] dẫn dụ bạn bè phạm tội
Đối tượng của kẻ gian ác là mọi người: người tốt, người xấu, người trong cùng một cộng đồng. Thậm chí bạn bè của hắn cũng bị lôi kéo vào con đường bất chính.
Bạn là người gian ác hay là đối tượng của kẻ gian ác tấn công? Nếu là nạn nhân bạn sẽ làm gì khi bị kẻ gian ác tấn công bằng lời nói? Nếu bạn cũng dùng lời nói để đối phó theo kiểu hòn đất ném đi hòn chì ném lại thì hãy coi chừng. Vì lời nói làm cho “người không tin kính” thành ra “kẻ gian tà” và cuối cùng trở nên “kẻ cường bạo” (người hung dữ, người thô bạo). Bộ mặt của kẻ gian ác càng ngày càng đáng sợ và ghê gớm!
Nhưng Chúa trách những người gian ác: …
Miệng ngươi tuôn những lời ác độc,
Lưỡi ngươi thêu dệt chuyện dối lừa,
Đặt chuyện cáo gian em một mẹ,
Ngồi lê đôi mách hại anh mình.
Ngươi tác oai tác quái hại người;
Còn ta, ta vẫn kiên tâm đợi chờ;
Ngươi tưởng ta bỏ mặc làm ngơ,
Nhưng đến ngày ta sẽ quở phạt,
Đặt cáo trạng ngươi ngay trước mặt.(Thi Thiên 50:16, 19-21)
Muốn không trở thành kẻ gian ác:(1)hãy bắt đầu từ nội tâm: đừng nuôi dưỡng điều ác, (2)hãy dùng lời nói để gây dựng, và (3)đừng làm bạn với kẻ gian ác.

Comments are closed.