Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 11. MẮT VÀ MÔI KẺ ÁC

16 30 Kẻ nheo mày mưu toan việc xấu,
Môi xảo quyệt chuốc lấy hoạ tai. (Bản Hiện Đại)
Chẳng phải “nhắm mắt” để khỏi nhìn thấy tội lỗi nhưng để tập trung tâm trí vào việc tội lỗi. Kẻ “nhắm mắt” cũng từ chối ánh sáng, từ chối lời Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Vì người làm ác thì ghét ánh sáng và chẳng đến với ánh sáng, sợ hành động của mình sẽ bị lộ ra” (Giăng 3:20). Khi lòng chai, tai nặng thì mắt sẽ nhắm lại. Kinh Thánh mô tả tuyển dân đối với Đức Chúa Trời và lời của Ngài như sau: Lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho tai nặng, và nhắm mắt mình lại (Công Vụ 28:27). “Nhắm mắt” để ngoan cố theo đuổi điều ác độc, bàn mưu đặt bẫy cách âm thầm (Thi Thiên 64:5).

Kẻ “nheo mày” là kẻ sử dụng con mắt để làm việc xấu. Kẻ vô lại độc ác, mồm miệng luôn lừa dối, mắt liếc, chân khoèo, tay ngầm ra dấu (Châm Ngôn 6:12). Chẳng những kẻ gian ác “nheo mày”, “liếc mắt” để đồng loã với nhau thực hiện mưu ác mà còn để chế giễu, khinh bỉ người công chính. Ông Đa-vít thưa với Chúa: “Xin chớ để kẻ thù reo mừng, kẻ thù vô cớ thù ghét con, nheo mắt trêu chọc…” (Thi Thiên 35:19).
Kẻ gian ác “bậm môi” không có nghĩa là họ vừa làm điều ác vừa “bậm môi”. Nhưng họ bậm môi nhằm biểu thị quyết tâm thực hiện cho được âm mưu của mình. Khi ông Giăng Báp-tít lên án vua Hê-rốt An-ti-pát về việc vua lấy bà Hê-rô-đia, vợ của vua Phi-líp, em mình, vua giam ông Giăng trong ngục. Bà Hê-rô-đia căm ghét ông Giăng và muốn giết ông. Còn vua Hê-rốt biết ông Giăng là một bậc công minh và thánh thiện, và vì sợ dân chúng nên không dám giết ông. Về sau, khi có cơ hội, bà Hê-rô-đia xúi giục con gái xin vua Hê-rốt cái đầu ông Giăng Báp-tít. Bà Hê-rô-đia “nghiến răng” mưu đồ điều ác, còn vua Hê-rốt thì “bậm môi” thực hiện điều ác (Ma-thi-ơ 14:3-10).
Mặc dù kẻ ác giận dữ nghiến răng, âm mưu hại người công chính. Nhưng Đức Chúa Trời cười vang, vì Ngài biết ngày đoán phạt họ đã gần (Thi Thiên 37:12-13).

Comments are closed.