Comments are off for this post

Ngày 8 tháng 11. CHÚA VẪN ĐỊNH ĐOẠT

16 33 Loài người rút thăm nhờ may rủi,
Nhưng Chúa vẫn cầm quyền định đoạt. (Bản Hiện Đại)
Từ thời Cựu Ước cho đến trước thời điểm Đức Thánh Linh giáng lâm, bắt thăm là một trong những cách để xác định ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi vào Đất Hứa tuyển dân bắt thăm chia xứ (Giô-suê 19), bắt thăm chia thành cho người Lê-vi cư trú (I Sử Ký 6:54, 61, 63, 65), bắt thăm để phân chia công tác (I Sử Ký 25:8; 26:13). Còn ông Nê-hê-mi bắt thăm để định nơi cư trú cho người hồi hương (Nê-hê-mi 11:1). Trong cuộc bắt thăm giữa vua Sau-lơ và hoàng tử Giô-na-than để xác định người có lỗi thì Giô-na-than bắt trúng thăm người “có lỗi” (I Sa-mu-ên 14:42-43). Các thuỷ thủ trên con tàu gặp bão đã bắt thăm và biết rằng bão tố xảy ra là vì ông Giô-na (Giô-na 1:7). Qua việc bắt thăm ông Ma-thia được bổ nhiệm làm sứ đồ (Công Vụ 1:28). Bắt thăm tưởng chừng là chuyện may rủi, nhưng câu Châm Ngôn cho biết Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền định đoạt.
Ngày nay người Cơ Đốc không bắt thăm như người xưa, nhưng cách sống và sinh hoạt của chúng ta diễn ra như thể chúng ta đang bốc thăm. Trong Hội thánh thời xưa, những doanh nhân tin Chúa lên kế hoạch kinh doanh. Rồi tự nhủ: “Nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia ở đó một năm, buôn bán và phát tài”. Chưa “bắt thăm” mà dám nghĩ mình trúng thăm phát tài!
Ông Gia-cơ nhắc nhở họ rằng chẳng phải chỉ có hai lá thăm (phát tài hoặc thất bại), trong hộp đựng lá thăm còn có những lá thăm khác (sống hoặc chết), (một năm hoặc ngắn hơn, hoặc dài hơn) (buôn bán hoặc bày tỏ Phúc Âm). Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay.
Ông Gia-cơ khuyên họ đừng coi thường vai trò của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống thì sẽ làm việc này việc kia”. Còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định; tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa (Gia-cơ 4:13-16).
Nhờ Kinh Thánh, nhờ cầu nguyện và chờ đợi, bạn biết ý muốn của Chúa. Lúc đó bạn có thể khẳng định mọi quyết định do nơi Đức Gia-vê mà đến.

Comments are closed.