Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 11. THÀ… THẾ NÀO?

17 1 Thà sống thanh bần trong hoà thuận,
Còn hơn xung đột giữa nhà đầy của tế lễ. (Bản Hiện Đại)
Chẳng ai muốn sống trong cảnh nghèo về vật chất, cũng chẳng ai muốn sống theo kiểu ăn chưa no đã lo cãi lộn. Ai cũng muốn no đủ, hạnh phúc. Ước muốn là một chuyện, còn quan niệm sống và cách sống lại là chuyện khác.
Có người chấp nhận bắt đầu cuộc sống trong một túp lều tranh hai trái tim vàng. Có người lại nói rằng: “Tôi thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp”. Bạn chọn sống theo quan niệm nào?

Tương tự câu Châm Ngôn trên có câu:
Thà một món rau mà thương yêu nhau,
Còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo.(Châm Ngôn 15:17)
Một miếng bánh khô, một món rau trái ngược với đầy thịt tế lễ, bò mập béo. Hoà thuận, thương yêu nhau trái ngược với cãi lộn, ganh ghét.
Bạn muốn sống trong gia đình nghèo có hạnh phúc hay muốn sống trong gia đình giàu mà tan nát? Bạn muốn sinh hoạt trong một cộng đồng Cơ Đốc nghèo có tình yêu thương, có sự hiệp một, hay muốn sinh hoạt trong một cộng đồng Cơ Đốc đông đảo, giàu có nhưng chia rẽ và xung đột?
Nhiều người sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc để hưởng giàu sang. Còn bạn sẽ xây dựng cuộc sống của mình, của gia đình, của cộng đồng từ đâu? Từ tình yêu thương hay từ tiền bạc?
Câu Châm Ngôn đặt nặng tình yêu thương, hoà thuận, hạnh phúc thay vì vật chất dư đầy. Câu Châm Ngôn cũng cho biết lòng tham vật chất có thể huỷ hoại hạnh phúc trong khi hạnh phúc lại là điều quý báu nhất trong đời sống.
Câu Châm Ngôn này không cấm chúng ta ở trong ngôi nhà đầy thịt tế lễ mà có sự hoà thuận. Nhờ tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa thu chiến lợi phẩm, gồm rất nhiều bảo vật và đồ trang sức trên xác quân địch. Họ lấy mang đi cho đến khi không còn mang nổi nữa. Trong ba ngày họ thu lượm vô số chiến lợi phẩm. Kinh Thánh cho biết đất nước của Giô-sa-phát được hưởng thái bình vì Đức Chúa Trời của vua ban cho nhân dân an cư lạc nghiệp (II Sử Ký 20:25, 30).

Comments are closed.