Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 12. LÀM SAO HIỂU?

18 4 Lời nói của miệng loài người là giống như nước sâu;
Nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy.
4 Lời từ miệng người, như nước vực sâu thẳm,
Nhưng nguồn khôn ngoan là suối tuôn tràn.
Hai vế của câu Châm Ngôn bổ sung cho nhau, bàn về lời nói của con người, đặc biệt là lời nói của người khôn ngoan. Hai từ ngữ mô tả lời nói của người khôn ngoan là “nước sâu” và “nước chảy”.
Người khôn ngoan nhanh chóng hiểu và hiểu rõ lời nói của người khác: Mưu kế lòng người như giếng nước sâu, người thông sáng chỉ việc múc lấy (Châm Ngôn 20:5). Còn mọi người có hiểu nổi lời nói giống như nước sâu của người khôn ngoan không? Cần hiểu câu “lời nói giống như nước sâu” theo nghĩa bóng, không phải chỉ hiểu phần nổi mà phải hiểu phần chìm, tức là phải chú ý lắng nghe, suy nghĩ kỹ lưỡng thì mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của người khôn ngoan.
Căn cứ vào trải nghiệm của mình, ông Sam-sôn ra một câu đố nhằm bắt bí đám bạn Phi-li-tin: “Của ăn ra từ giống ăn, vật ngọt lấy từ giống mạnh” (Quan Xét 14:14). Còn vua Sa-lô-môn sáng tác ba ngàn câu châm ngôn và một ngàn lẻ năm bài ca… Vua nổi tiếng khôn ngoan đến nỗi vua của các nước khác gửi người đến xin thụ giáo (I Các Vua 4:29-34). Lời nói của người khôn ngoan là nguồn phong phú như đại dương cung cấp kiến thức sâu rộng cho mọi người.
Người công chính nói lời khôn ngoan,
Miệng lưỡi luôn thật thà đoan chính.
(Thi Thiên 37:30)
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn ví nguồn khôn ngoan với khe nước chảy, với dòng suối tuôn tràn. Dòng suối đem đến cho con người sự sống, sự phát triển và sự thịnh vượng. Người khôn ngoan cũng ảnh hưởng trên cuộc sống của con người như vậy. Lời nói, sự khuyên dạy, trí tuệ của người khôn ngoan đem lại sự sống cho người xung quanh:
Miệng người công chính như nguồn sự sống.
Lời dạy của người khôn như nguồn sự sống.
Người có được thông sáng, tức có được nguồn sự sống.
(Châm Ngôn 10:11a; 13:14b; 16:22a)
Chúa Giê-xu phán: “Nước ta cho sẽ biến thành một mạch suối trong người, có nước trường sinh tuôn ra sự sống vĩnh cửu” (Giăng 4:14). “Người nào tin ta thì sông nước trường sinh trong lòng người ấy sẽ tuôn ra” (Giăng 7:38).
Nước trường sinh có tuôn chảy qua đời sống bạn là người tin Chúa không?

Comments are closed.