Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 12. LƯỜI BIẾNG LÀ. . .

18 9 Kẻ thả trôi trong công việc mình,
Cũng là anh em của kẻ phá hoại.
9 Làm việc mà cứ thả trôi,
Là anh em của người phá hoại.
(Bản Hiện Đại)
Một người được Đức Chúa Trời ban cho khả năng, hoàn cảnh thuận lợi, nhưng đời sống vẫn thất bại vì một trong hai nguyên nhân sau đây: (1) Biếng nhác không làm việc. (2) Thả trôi trong công việc.
Người biếng nhác không chịu bắt tay làm việc, còn người thả trôi công việc đã làm việc. Một người chưa khởi động, một người đã khởi động nhưng sau đó không kiên trì làm việc đến nơi đến chốn.
Người biếng nhác không chịu làm việc gì cả, để thời gian trôi qua một cách vô ích. Còn người thả trôi công việc là người có làm việc nhưng không hết lòng hết sức, không lo hoàn thành làm công việc bị trì trệ. Đôi khi anh ta bỏ ngang công việc đang làm để không làm gì cảhoặc đi làm những việc kém quan trọng hoặc hoàn toàn vô nghĩa. Chính vì thế mà kẻ thả trôi công việc cũng là kẻ lười biếng.
Kẻ lười biếng săn thú về bỏ chẳng nấu ăn,
Người siêng năng coi quý tài sản mình.
(Châm Ngôn 12:27)
Thoạt nhìn người đi săn (chịu làm việc), chúng ta tưởng anh ta siêng năng, nhưng anh ta (1) không quý trọng những gì mình kiếm được, (2) không làm việcđến nơi đến chốn, nên vẫn bị liệt vào hạng lười biếng.
Trong khi xây dựng cuộc đời có thể chúng ta không dám thả trôi công việc này nhưng lại thả trôi công việc kia. Chúng ta siêng năng, hết lòng hết sức gây dựng cuộc sống vật chất, không lười biếng, không dám thả trôi. Nói cách khác chúng ta thành công vì nỗ lực gây dựng cuộc sống vật chất.
Thế nhưng khi gây dựng đời sống thuộc linh, chúng ta có thời điểm khởi đầu, nhưng sau đó không hết lòng, hết sức: Học Kinh Thánh và cầu nguyện thì trì trệ, phục vụ thì không tận tâm tận lực, thậm chí còn bỏ ngang. Đời sống thuộc linh suy yếu, sụp đổ thế mà chúng ta vẫn nói rằng mình bận gây dựng đời sống thuộc linh.

Comments are closed.