Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 12. DANH GIA-VÊ (2)

18 10 Danh Đức Gia-vê là một ngọn tháp kiên cố;
Kẻ công chính chạy đến đó, gặpđược nơi ẩn trú cao.
10 Danh Đức Chúa Trời là pháo đài kiên cố,
Người công chính đến được nơi trú ẩn an toàn.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này vừa giới thiệuĐức Chúa Trời cho những ai chưa biết Ngài, vừa đề cập đến trải nghiệm của người tìm được nơi trú ẩn an toàn cho tâm linh của mình.
– Danh Đức Gia-vê là một ngọn tháp kiên cố nhắc chúng ta biết Ngài đang hiện diện trong cuộc đời này. Ngọn tháp kiên cố không ở tận trời cao kia nhưng ở trần gian này. Ngài không xa cách chúng ta nhưng đang ở gần chúng ta.
– Danh Đức Gia-vê là một ngọn tháp kiên cố nhắc chúng ta về những đặc tánh của Đức Chúa Trời. Tại núi Si-nai,Đức Chúa Trời mạc khải cho ông Mô-se biết về Ngài: “Gia-vê! Gia-vê! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kẻ có tội là vô tội, và nhân tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời”(Xuất Ai Cập Ký 34:6-7). Đức Chúa Trời có tình yêu thương, có ân sủng, có sựtha thứ, có sự ban ơn, có sự vĩnh cửu hướng về sự công chính, sự thánh khiết.
– Danh Đức Gia-vê là một ngọn tháp kiên cố nhắc chúng ta tin cậy danh Ngài. Đây là sự kết ước giữa cá nhân với Ngài. Họ là những người đã biết Đức Chúa Trời là ai, đã tin Ngài và công việc của Ngài. Bạn tin cậy Chúa, hay tin cậy con người, hay tin cậy vật chất?
– Danh Đức Gia-vê là một ngọn tháp kiên cố nhắc chúng ta “chạy đến đó” để được bảo vệ an toàn. Lúc sợ hãi, lúc cần được bảo vệ, cần sự an toàn bạn chạy đến đâu? Bạn chạy đến “ô dù” của đời này hay chạy đến “ngọn tháp kiên cố”?
Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài và danh Ngài để con người tôn thờ và tin cậy Ngài. Người tin Chúa, tôn thờ Chúa là người ăn năn tội lỗi, được Chúa tha thứ tội lỗi và được Ngài kể là người công chính. Họ trải nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống của mình nên xưng nhận Chúa là vầng đá vững chắc, là đồn luỹ kiên cố, là tấm khiên che chắn, là nơi trú ẩn trong lúc hiểm nguy (Thi Thiên 18:12).

Comments are closed.