Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 12. NÊN TẬP TRUNG LÀM GÌ?

17 24 Có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng;
Song con mắt kẻ ngu muội ở nơiđịa cực.
24 Người khôn sáng đeo đuổi khôn ngoan
Mắt kẻ dại nhìn chân trời góc bể.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này nêu ra vấn đề đôi mắt mỗi người tập trung nhìn điều gì và nhìn đến chỗ nào?
– Cha khuyên dạy con mình: Khôn ngoan là cần yếu. Hãy tìm cầu khôn ngoan, tận dụng khả năng cho được thông sáng (Châm Ngôn 4:7). Khôn ngoan là mục tiêu cần theo đuổi cho đến cùng. Thi Thiên 1 mô tả người khôn sáng là người công chính và có phúc vì vui vẻ về luật pháp của Đức Gia-vê, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm (Thi Thiên 1:2).
– Chúa cũng khuyên dạy giới lãnhđạo: Đừng xao lãng việc đọc luật này, nhưng phải ngày đêm suy niệm và thận trọng tuân hành (Giô-suê 1:9). Xưa kia các vua của dân I-sơ-ra-ên phải sao chép một bản luật pháp sau khi lên ngôi. Vua phải luôn giữ bản sao ấy bên mình, ngàyđêm nghiền ngẫm để được giáo huấn trong sự kính sợ Chúa Hằng Hữu, tuân theo mọiđiều răn luật lệ Ngài (Phục Truyền 17:18-19).
– Một số cư dân ở Bê-rê lo đeođuổi sự khôn ngoan. Họ vui lòng nghe Đạo Chúa, hằng ngày nghiên cứu Thánh Kinh để kiểm chứng lời giảng của Phao-lô và Si-la (Công Vụ 17:11).
Người khôn sáng sống tập trung vào sự khôn ngoan, tức là tập trung kính sợ Chúa và làm theo lời của Ngài. Tâm niệm, thước đo, tiêu chuẩn sống của người khôn sáng là kính sợ Chúa và sống theo lời của Chúa.
Có khi nào người khôn sáng trởthành kẻ ngu muội không?
Thế gian, xác thịt và ma quỷluôn luôn tìm trăm mưu nghìn kế để quyến rũ chúng ta rời xa sự khôn ngoan ởngay trước mắt rồi phóng tầm nhìn đến chân trời góc bể mơ hồ và bất định. Ma quỷcám dỗ Chúa Giê-xu bằng cách đem Chúa lên cao, chỉ cho Ngài xem tất cả các nước trên thế giới trong giây phút (Lu-ca 4:5).
Sứ đồ Giăng cảnh báo chúng ta: Tất cả những thứ trần tục, những tham dục của thân xác, đam mê của mắt và kiêu ngạo của đời, đều không do Đức Chúa Trời, nhưng ra từ thế gian (I Giăng 2:16). Nhà Truyền Đạo nhận định: Mơ mộng hảo huyền là điên rồ, chẳng khác gìđuổi gió (Truyền Đạo 6:9). Còn chúng ta cần thưa với Chúa: Xin cho con đừng chăm việc hư không (Thi Thiên 119:37).

Comments are closed.