Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 12. LÒNG CHAI & TAI NẶNG

18 15 Lòng người khôn khéo được sự tri thức;
Và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.
15 Lòng người thận trọng đón nhận tri thức,
Tai người khôn ngoan tìm kiếm hiểu biết.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này bàn về vai trò của “tim” và “tai” đối với sự khôn ngoan.
Trước hết là “tim” (tấm lòng, nội tâm) đối với sự khôn ngoan (tri thức, hiểu biết). Dù có đi học khôn, tốn thời gian, tốn tiền nhưng lòng không thiết tha thì cũng vô ích. Kẻ khờôm bạc đi học khôn, lòng không chuyên, bạc cũng vô hiệu (Châm Ngôn 17:16).
Ngược lại lòng thông sáng đi tìm tri thức (Châm Ngôn 15:14a). Vừa thiết tha tìm kiếm, vừa mở lòng đón nhận sự khôn ngoan. Người khôn ngoan tìm kiếm điềuđáng phải tìm kiếm và đón nhận điều đáng phải đón nhận. Tấm lòng quyết định cho việc tiếp nhận và thực hành. Không chịu tin cũng do tấm lòng.
Tiếp theo là “tai” (lắng nghe). Vì sao người dại không chịu lắng nghe? Vì kẻdại tự cho đường lối mình là đúng,nhưng người khôn biết lắng nghe lời khuyên dạy (Châm Ngôn 12:15). Người khôn có sự khiêm nhường, biết mình kém cỏi nên chịu lắng nghe. Nhờ dùng tai đúng cách nên thêm khôn ngoan. Người khôn ưa nghe nên tăng kiến thức (Châm Ngôn 1:5a). Còn kẻ dại cứ cho mình là đúng nên không chịu nghe mà chỉ thích nói, tưởng nói đúng nhưng thật ra là điên rồ. Kẻ điên dại không nghe lời tri thức, nhưng rêu rao ý kiến điên rồ (Châm Ngôn 18:2).
Trong Ẩn Dụ Người giàu và La-xa-rơ, người giàu muốn năm anh em của mình “thấy” trước’ “nghe” sau, khi ông thưa với ông Áp-ra-ham: “Tổ ơi! Con xin tổsai anh La-xa-rơ về nhà cha con, vì con có năm anh em, để anh ấy khuyên nhủ họ,kẻo họ cũng sa vào chốn khổ hình này”. Ông cho rằng “nếu có người chết sống lại đến với họ thì họ mới ăn năn”. Ông Áp-ra-ham trả lời: “Nếu họ chẳng chịu nghe ông Mô-se và các vị tiên tri thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin đâu” (Lu-ca 16:27-31).
Tấm lòng đang hướng về những điều khác nên không chịu lắng nghe. Khi đã nghe nhưng lòng chai, tai nặng không chịu tin thì dù có “thấy” cũng vô ích.

Comments are closed.