Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 12.TẶNG QUÀ VỚI LÒNG TIN KÍNH VÀ TẠ ƠN

18 16 Của lễ của người nào dẹp đường cho người;
Và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng.
16 Tặng phẩm có tác dụng dọn đường mở lối,
Dẫn đưa người đến trước mặt yếu nhân.
(Bản Hiện Đại)
Cũng như tiền bạc, quà tặng có sức mạnh. Vì là vật trung tính cho nên người ta có thể dùng tiền bạc và tặng phẩm cho những mục đích khác nhau.
Có người dùng tặng phẩm làm “viên ngọc thần” với mong ước đến đâu việc cũng thành viên mãn (Châm Ngôn 17:8).Điều này khiến người có tiền chỉ biết dựa vào tiền tài vật chất để giải quyết mọi chuyện, còn người tham tiền tham của thì sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì dù phải đổi trắng thay đen. Chính vì thế mà có luật: Đừng nhận hối lộ (Xuất Ai Cập Ký 23:8).
Có người dùng vật chất cho mục đích cao đẹp. Sau khi được cô Rê-bê-ca cho nước uống, sau khi quan sát cô Rê-bê-ca cho đàn lạc đà uống nước xong, quản gia của ông Áp-ra-ham lấy ra một chiếc khoen vàng cân nặng năm chỉ và một đôi vòng vàng mỗi chiếc năm lạng rồi đeo vòng và đôi xuyến cho cô ta (Sáng Thế Ký 24:22, 47).
Tặng vật của người quản gia hàm ẩn hai lý do rất quan trọng: (1) Trước khi tặng quà cho cô Rê-bê-ca ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời hướng dẫn ông, chỉ cho ông đúng người ông cần tìm. (2) Sau khi tặng quà và nói chuyện với cô Rê-bê-ca, quản gia cầu nguyện cảm tạ Đức Chúa Trời. Nói cách khác quản gia là người có đời sống kính sợ Đức Chúa Trời, ông tặng quà trong sự kính sợ Chúa, hoàn toàn khác với quan niệm có tiền là giải quyết được mọi việc.
Ông Gia-cốp dùng tặng phẩm để dọn đường mở lối cho mình gặp ông anh Ê-sau cách an toàn. Ông Gia-cốp tặng quà như thế nào? Quà rất lớn, rất giá trị. Quà tặng gồm có: 200 dê cái, 20 dê đực, 200 chiên cái, 20 chiên đực, 30 lạc đà cái và một đàn lạc đà con, 40 bò cái, 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa đực. Nghi thức trao quà rất đặc biệt. Ông gói quà thành nhiều gói (chia các bầy súc vật ra) rồi sai gia nhân lần lượt đem quà đến cho ông Ê-sau với ý nghĩ và ước mong: “Ta gởi các tặng phẩm này trước, cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình giáp mặt sau, chắc hẳn Ê-sau sẽ tiếp mình tử tế? (Sáng Thế Ký 32:13-20).
Tặng quà mà vừa cầu nguyện với Chúa, vừa sợ người nhận quà. Chắc chắn người tặng quà đang tìm cách tránh né sự sửa trị hoặc hình phạt.

Comments are closed.