Comments are off for this post

Ngày 25 tháng 12. TẠO CÔNG BẰNG VÀ HOÀ HẢO NHỜ BẮT THĂM

18 18 Sự bắt thăm dẹp điều tranh tụng;
Và phân rẽ những kẻ có quyền thế.
18 Bắt thăm hoà giải đôi đường,
Hai bên cừu địch không còn chống nhau.
(Bản Hiện Đại)
Bạn có muốn sở hữu tấm áo choàng của Chúa Giê-xu không? Nếu bạn muốn thì bạn là một trong bốn người lính La-mã ghi trong Kinh Thánh: Sau khi đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây thập tự, các binh sĩ lấy áo của Ngài, chia ra làm bốn, mỗi người một phần; họ cũng lấy cả áo choàng của Chúa, nhưng cái áo choàng không có đường may, vì dệt nguyên từ trên xuống. Vì thế, họbàn với nhau: “Đừng xé áo này, chúng ta bốc thăm xem ai được!” (Giăng 19:23-24)
Việc bắt thăm trong câu Châm Ngôn này nhắm mục đích: (1) Duy trì sự hoà hảo giữa những người có quyền lợi trong một cộng đồng. (2) Thể hiện sự công bằng giữa những người trong cộng đồng.
Đức Chúa Trời dẫn dân I-sơ-ra-ên đi vào Đất Hứa. Họ phải chinh phục để chiếm hữu đấtđai. Sau đó họ bắt thăm chia đất với nhau. Kinh Thánh ghi: Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con của Nun và các trưởng tộc I-sơ-ra-ên phân chia đất Ca-na-an ra, và chín đại tộc rưỡi rút thăm lấy đất làm sản nghiệp như lời Chúa hằng Hữu dặn Mô-se (Giô-suê 14:1-2).
Trước hết,đất đai phải được chia cho các đại tộc. Rồi trong mỗi đại tộc, tuỳ theo số người trong gia đình mà phân chia, gia đình đông người được phần đất lớn, gia đình ít người nhận phần đất nhỏ. Lá thăm sẽ định phần đất mỗi gia đình được hưởng (Dân Số Ký 33:53-54). Bốc thăm ở đây không mang tính loại trừ khiến cho người này cóđất người không kia có đất. Nhưng gia đình nào cũng có đất phù hợp với số thành viên trong gia đình. Thứ hai, việc bắt thăm nhằm tránh tranh cãi về thành tích giữa các đại tộc. Không thể nói vì công trạng lớn, vì chinh phục được nhiều nên phảiđược cấp nhiều đất.
Trong việc phục vụ Đức Chúa Trời con cháu A-rôn đã chia ra thành nhiều toán. Họ bắt thăm phân công cho các toán hết toán này đến toán khác… Mỗi toán lãnh nhiệm vụ phục dịch trong Đền Thờ như A-rôn, tổphụ họ đã quy định, theo mạng lệnh Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên (I Sử Ký 24:4, 19)
Nhờ bắt thăm mà việc chia đất, việc phục dịch trong Đền Thờ không hề có chuyện tranh giành, đấu đá.

Comments are closed.