Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 12. LO HÀN GẮN KHI LỠ ĐỔ VỠ

18 19 Một anh em bị mếch lòng lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố;
Sự tranh giành dường ấy khác nào những chốt cửa đền.
19 Đánh chiếm pháo đài còn dễ hơn lấy lòng anh em xúc phạm,
Vì mối giận như cửa khoá cứng, như then cài chặt.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn nhắc nhở cần cẩn thận trong mối liên hệ bạn bè. Đừng nói gì hoặc làm gì gây tổn thương bạn bè của mình. Một khi tình bạn bị đổ vỡ thì hàn gắn rất khó khăn. Khi trong lòng không còn yêu thương nữa thì chỉ có thù hận. Khi tấm lòngđã khoá cửa then cài thì khó mà mở lại.
Đánh chiếm pháo đài còn dễ hơn lấy lòng anh em bị xúc phạm là câu nhận định của những người giải hoà.
Ông Ê-sau ghét ông Gia-cốp vì Gia-cốp đã lập mưu cước phước lành của mình. Tình anh em không còn, thậm chí ông Ê-sau còn tính chuyện giết ông Gia-cốp (Sáng Thế Ký 27:41). Hai mươi năm sau anh em mới làm hoà với nhau. Dù được tha thứ nhưng ông Gia-cốp vẫn còn nơm nớp sợ ông Ê-sau. Người bị tổn thương đã tha thứ nhưng ngườiđược tha thứ thì không tin mình được tha thứ hoàn toàn.
Hoàng tửAm-nôn cưỡng hiếp công chúa Ta-ma. Hành động này chẳng những gây tổn thương cho em gái cùng cha khác mẹ mà còn gây tổn thương và sự căm giận cho hoàng tửÁp-sa-lôn là anh ruột của công chúa Ta-ma. Đã vậy hoàng tử Am-nôn lại chẳng tỏra ăn năn hối lỗi gì cả. Vì không tha thứ, nên sau hai năm nuôi dưỡng lòng thù hận, Áp-sa-lôn giết Am-nôn, ông anh cùng cha khác mẹ. Sự việc này gây đau đớn cho vua cha là Đa-vít khiến hoàng tử Áp-sa-lôn phải tránh mặt cha ba năm (II Sa-mu-ên 13).
Nếu bạn có xúc phạm anh em của mình, hãy mau mau lo hoà giải. Trước hết hãy xin lỗi người mà bạn gây tổn thương rồi mới nói đến chuyện thờ phượng và phục vụ Chúa (Ma-thi-ơ 5:23-24). Nếu bạn bị anh em mình xúc phạm, hãy khuyên bảo người ấy theo cách Chúa dạy (Ma-thi-ơ 18:15-17). Đừng kéo dài sự đổ vỡ, hãy lo hàn gắn ngay lập tức. Kinh Thánh dạy: Phải hết sức khiêm cung, hiền từ, phải nhẫn nại nhường nhịn nhau trong tình yêu thương. Phải cố gắng sống bình an hoà thuận để giữ vững sự hợp nhất trong Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:2-3).

Comments are closed.