Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 12. PHẦN THƯỞNG CỦA LỜI NÓI TỐT LÀNH

18 20 Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình
Huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ.
20 Bông trái của miệng làm dạ dày no đủ,
Hoa lợi của môi làm thoả thích tâm can.
(Bản Hiện Đại)
Phải chăng bạn muốn hạnh phúc, mãn nguyện? Phải chăng bạn không muốn lương tâm bị cắn rứt? Cần cẩn thận khi suy nghĩ, khi nói năng, khi hành động.
“Bông trái của miệng”, “hoa lợi của môi” là kết quả của lời nói. Gieo gì gặt nấy (Ga-la-ti 6:7). Lời nói từ nội tâm của bạn sẽ thu hoạch bông trái từ Đức Chúa Trời, từ người xung quanh và từ chính nột tâm của bạn. Lời nói phát xuất từ tâm trong sạch nhận phần thưởng xứng đáng (Châm Ngôn 14:14b).
“Bông trái của miệng” liên quan đến “bụng” (“dạ dày”). “Hoa lợi của môi” liên quan đến“tâm can”. “Bụng”, “tâm can” ám chỉ tấm lòng, tâm hồn, tinh thần, lương tâm. Từngữ “no đủ”, “thoả thích” diễn đạt niềm vui, hạnh phúc, sự thoả lòng của người dùng môi miệng gieo ra những lời tốt lành. Câu Châm Ngôn mô tả kết quả tốt đẹp từ môi miệng có lời nói tốt lành.
Có thể lắm bạn nhận được bông trái của môi miệng ngay lập tức. Ông Ê-sai kêu lên: “Tôi là người có miệng lưỡi ô uế…” ngay sau đó lời Chúa đến với ông: “… lỗi ngươiđược tha, tội ngươi được xóa rồi!” (Ê-sai 6:5-6). Nhờ vậy môi người công chính nuôi dưỡng nhiều người (Châm Ngôn 10:21a). Đó là lời nói khôn ngoan, đúng thời điểm: Lời khéo đáp khiến lòng vui vẻ, lời hợp thời quý giá biết bao (Châm Ngôn 15:23). Lời nói đem lại phước hạnh: Miệng nói thật tạo ra nhiều phước hạnh (Châm Ngôn 12:14a). Lời nói trung thực, chân thành được tôn trọng (Châm Ngôn 16:13b). Lời nói thận trọng, được tán thành: Người khôn nghĩ kỹ trước khi phát biểu, ý kiến đưa ra thường được tán thành. Lời nói ân hậu… bổ dưỡng tâm thần, chữa lành thương tích cho người khác (Châm Ngôn 16:23-24; 14:4a).
Bạn cũng nhận được bông trái của môi miệng trong tương lai. Chúa Giê-xu phán: “Trong ngày phán xử, mỗi người sẽ phải khai trình mọi lời nói vô ích của mình. Nhờ lời nói mà các ngươi sẽ được xưng công chính, và cũng vì lời nói mà các ngươi sẽ bị kết án (Ma-thi-ơ 12:36-37).

Comments are closed.