Comments are off for this post

Ngày 29 tháng 12. “TÌM” ĐI. ĐỪNG CHỜ “SUNG RỤNG”!

18 22 Ai tìm được một người vợ,
tức tìm được một điều phước,
Và hưởng ân điển của Đức Gia-vê.
22 Ai tìm được vợ là tìm ra phước hạnh,
Và hưởng ân lành của Đức Chúa Trời ban cho.
(Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời dựng nên thế giới và muôn vật thật hoàn hảo. Ông A-đam là tuyệt tác của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta lầm tưởng trong kế hoạch tạo dựng trời đất và muôn vật Đức Chúa Trời quên mất việc tạo dựng người nữ. Thật ra không phải vậy. Việc tạo dựng người nữ cũng nằm trong chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúa phán: “Người sống cô độc không tốt. Ta sẽ tạo nên một kẻ giúp đỡ thích hợp” (Sáng Thế Ký 2:18).
Động từ“tìm” cho thấy con người phải thực hiện phần việc của mình. Đức Chúa Trời “tạo nên người nữ, đưa đến cho A-đam” nhưng A-đam phải “tìm” (Sáng Thế Ký 2:20-22). Không có chuyện chờ sung rụng.
Động từ“tìm” không phải là tìm “nhan sắc nơi phụnữ thiếu dè dặt, giống vòng vàng nơi lỗ mũi heo” (Châm Ngôn 11:22). Không phải tìm theo kiểu thanh niên Sam-sôn: (1) Đi vào vùng đất của kẻ thù để tìm (Sam-sôn đi xuống Thim-ma), (2) tìm bằng mắt (thấy một người nữ trong vòng các con gái Phi-li-tin, (3) theo tiêu chuẩn của mình (vì nàng đẹp mắt con) bất chấp lời khuyên can của cha mẹ (Các Quan Xét 14:1-4). Là thanh niên của Đức Chúa Trời nhưng tìm vợ theo tiêu chuẩn của bản ngã thì làm sao có phước được? Chính vì “tìm” theo ý mình mà vua Sa-lô-môn có đến 700 hoàng hậu, 300 cung phi. Rồi vua than thở: “Tôi thấy có một điều cay đắng hơn cả sự chết: môt người đàn bà lòng đầy cạm bẫy và tay nàng là dây xích trói buộc… Trong một ngàn người đàn ông tôi mới tìm được một người khôn, còn bên đàn bà, tôi chẳng tìm thấy người nào” (TruyềnĐạo 7:26-27).
Động từ“tìm” trong câu Châm Ngôn có ý nói là tìm người vợ hiền do Đức Chúa Trời ban cho (Châm Ngôn 19:14). Nghĩa là căn cứ vào tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mà tìm, và có mối liên hệ với Chúa, tìm hiểu ý muốn Chúa trong vấn đề tình yêu và hôn nhân của mình.
Ai là người kính sợ Đức Gia-vê?
Ngài sẽchỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn
(Thi Thiên 25:12)
Tìm đúng cách thì phước hạnh mới đến.

Comments are closed.