Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 12. KHÔN CHƯA PHẢI LÀ KHÔN NGOAN

17 28 Khi nín lặng, dù người ngu dại,
cũng được cầm bằng khôn ngoan;
Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại
được kể là thông sáng.
28 Biết im lặng dại cũng thành khôn,
Biết hãm cầm miệng lưỡi được coi là sáng suốt.
(Bản Hiện Đại)
Về một phương diện, ta biết con người nhờ lời nói của họ:
Lưỡi người khôn truyền thông tri thức,
Miệng kẻdại tuôn chảy điên rồ.
(Châm Ngôn 15:2)
Nhà Truyền Đạo nhận định rằng: Miệng lưỡi kẻ dại đem lại tai hại hiểm nghèo. Kẻ dại khởi đầu bằng những lời dại khờ, kết thúc bằng những lời điên cuồng,độc hại. Nó khoác lác, rườm rà nói về tương lai, nhưng có ai biết được việc ngày mai? (Truyền Đạo 10:12-14).
Kẻ dại có thể cải thiện hình ảnh của mình ngay lập tức bằng cách “nín lặng” (im lặng) hoặc “ngậm môi miệng” (hãm cầm miệng lưỡi). Cha ông chúng ta khuyên: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Im lặng, không nói ra những lời dại khờ, điên cuồng, độc hại làđiều tốt rồi. Ngoài ra, nhờ không lên tiếng mà người ta tưởng rằng có người khôn ngoan ở giữa họ.
Cũng cần lưu ý rằng câu Châm Ngôn không xác nhận người dại chịu nín lặng là người khôn ngoan mà chỉ nhấn mạnh rằng “được coi” (được kể) là người khôn ngoan. Cho nên đừng vội cho mình khôn ngoan thông sáng hơn người khác khi “im hơi lặng tiếng”. Con người chỉ có thể đánh lừa nhau chớ không thể nào đánh lừa Đức Chúa Trời. Khi người dại dột im lặng và biết tận dụng thời gian đó để lắng nghe và học hỏi nơi người khôn ngoan thì mới có cơ may trở nên khôn ngoan.
Hội Thánh Lao-đi-xê thay vì nói những lời ngu dại: “Ta giàu, có nhiều tài sản, không cần gì nữa”, họ cần im lặngđể lắng nghe. (1) Lắng nghe lời Đức Thánh Linh để biết tình trạng đời sống thuộc linh của mình là “khốn khổ, đáng thương, nghèo nàn, mù quáng và trần truồng”. (2) Lắng nghe lời khuyên “mua vàng tinh luyện của Chúa, mua áo trắng để che thân, mua thuốc xức mắt để nhìn thấy” (Khải Huyền 3:17-18). Nhờ im lặng, nhờ biết lắng nghe mới biết ăn năn để trở nên khôn ngoan về phần thuộc linh.

Comments are closed.