Comments are off for this post

Ngày 8 tháng 12. NÊN ƯA THÍCH ĐIỀU GÌ?

18 2 Kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng;
Nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra.
2 Kẻ điên dại không thèm nghe lời tri thức,
Nhưng rêu rao ý kiến điên rồ.
(Bản Hiện Đại)
Kẻ ngu muội xem điều gì là không quan trọng? Tri thức (thông sáng). Kẻ ngu muội xem điều gì là quan trọng? Ý kiến điên rồ của mình.
Kẻ ngu muội (điên dại) không ưa thích sự thông sáng (không thèm nghe lời tri thức), nghĩa là không muốn tìm hiểu, không thích được dạy dỗ, không muốn tiếp nhận sự khôn ngoan, lời tri thức từ người khác. Kẻ ngu muội (điên dại) chỉ muốn lòng được bày tỏ ra, tức là chỉ muốn nói về những suy nghĩ, những ý kiến của mình mà không quan tâm điều mình nói có giá trị hoặc không. Họ chẳng thích lắng nghe, chỉ thích nói. Họ chẳng thích được người khác dạy dỗ, chỉ thích dạy dỗ người khác. Mục tiêu của người ngu dại không phải là tìm kiếm sự khôn ngoan hoặc tìm kiếm chân lý mà là coi trọng và phô trương chính mình. Kẻ ngu dại luôn luôn tìm cách quảng bá sự điên rồ của mình.
Thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa là cần thiết, nhưng thật điên dại khi cho rằng phải ca hát cho nhiều (ca hát chưa hẳn là thờ phượng Chúa) để giờ nhóm sôi động, còn rút ngắn thời gian nghe lời Chúa. Phải chăng chúng ta muốn bày tỏ chính mình hơn là lắng nghe lời Chúa? Làm sao có thể thưa với Chúa: “Luật pháp Chúa là điều con ưa thích”? (Thi Thiên 119:77b).
Ông Phi-e-rơ từng cư xử điên dại. Đáng lẽ lắng nghe và chú ý điều Chúa cảnh báo: “Tất cả anh em sẽ vấp ngã…” Ông lại vội nói: “Cho dù mọi người sẽ vấp ngã, tôi sẽ không bao giờ vấp ngã đâu”. Đáng lẽ chú ý lới Chúa cảnh báo: “Ta nói thật với anh: Đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, anh sẽ chối ta ba lần” thì ông lại hùng hổ tuyên bố: “Dầu tôi phải chết với Thầy đi nữa, tôi cũng không chối Thầy đâu” (Mác 14:27-31).
Đức Chúa Trời ôi, xin hãy tra xét con, và biết lòng con;
Hãy thử thách con và biết tư tưởng con;
Xin xem thử con có lối ác nào chăng,
Xin dắt con vào con đường đời đời.
(Thi Thiên 139:23-24)

Comments are closed.