Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 12. ĐỪNG TỰ HUỶ HOẠI

18 3 Khi kẻ gian ác đến khinh bỉ cũng đến nữa;
Và sự sỉ nhục đến với điều nhuốc nhơ.
3 Tội ác cùng đi với khinh rẻ,
Sỉ nhục đồng hành với nhuốc nha.
(Bản Hiện Đại)
Tội ác đi kèm với khinh rẻ. Một người, một gia đình, một hội thánh, một dân tộc chấp nhận tội ác thì người đó, gia đình đó, hội thánh đó, dân tộc đó tự huỷ hoại danh dự của mình. Khinh bỉ là hậu quả của việc cho phép tội lỗi hoành hành.
Khi người xấu xa được nâng cấp thì nhục nhã cũng xuất hiện. Khi kiêu ngạođến, sỉ nhục cũng đến nữa (Châm Ngôn 11:2a).
Vinh dựlà gia tài Đức Chúa Trời dành cho người khôn,
Nhưng xấu hổ nhuốc nha là phần của kẻ dại khờ.
(Châm Ngôn 3:35)
Tội lỗi trong cuộc sống hôn nhân và gia đình có thể làm cho danh Chúa bị sỉ nhục (I Ti-mô-thê 5:14). VuaĐa-vít phạm tội, mặc dù vua ăn năn và Đức Chúa Trời tha tội cho vua nhưng việc vua phạm tội đã tạo cơ hội cho kẻ thù xúc phạm danh Chúa (II Sa-mu-ên 12:14).
Sứ đồ Phao-lô khiển trách tín hữu tại Cô-rinh-tô là những người “kiêu hãnh, không biết than khóc”, “khoe khoang không biết xấu hổ” khi họ dung dưỡng tội lỗi, không chịu xử phạt và loại bỏ kẻphạm tội (I Cô-rinh-tô 5).
Đối với một dân tộc, Kinh Thánh khẳng định:
Đức công chính làm cho quốc gia được tán tụng,
Nhưng tội lỗi đem lại sỉ nhục cho toàn dân.
(Thi Thiên 14:34)
Dân I-sơ-ra-ên sẽ hưởng vinh quang khi tuân hành luật lệ của Đức Chúa Trời. Những dân tộc khác sẽ khen ngợi rằng: “Đây là một dân tộc khôn ngoan, trí tuệ” (Phục Truyền 4:6). Các nước khác đều cho các ngươi có phúc, vì đất các ngươi đầy sự vui sướng (Ma-la-chi 3:12). Thế nhưng khi họ không tuân thủ luật pháp của Chúa, khi toàn thể dân tộc sống trong tội lỗi, Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ khiến tất cả các nước trên thế giới ghê tởm chúng, coi chúng là gian ác, đáng phỉ nhổ. Họ sẽ đặt ra những câu tục ngữ, những chuyện chế giễu và những lời nguyền rủa về chúng trong tất cả các nơi mà Ta lưu đày chúng” (Giê-rê-mi 24:9).

Comments are closed.