Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 1. LÀM GÌ KHI BỊ XÚC PHẠM?

19 11 Người khôn ngoan kìm hãm cơn giận dữ,
Kẻ khoan dung, thường được tiếng ngợi khen.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn gộp người khôn ngoan chung với người khoan dung. Thật là vinh hạnh cho cả hai. Con người thường cho rằng người khôn ngoan là người phản ứng nhanh, đối đáp nhanh nhạy. Nhưng theo câu Châm Ngôn này thì người khôn ngoan là người phản ứng chậm. “Kìm hãm cơn giận dữ” tức là chế ngự cảm xúc, cai trị được lòng mình, giữ được miệng lưỡi của mình.
Người kiên nhẫn tỏ mình thông sáng,
Kẻ nhạy giận lộ bản chất điên cuồng. (Châm Ngôn 14:29)
Nếu “kìm hãm cơn giận” mà không “khoan dung” thì có nghĩa là “Hãy đợi đấy! Rồi sẽ biết tay ta!” Nhiều người kìm hãm cơn giận với thâm ý “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. “Kìm hãm cơn giận” và “khoan dung” phải đi đôi với nhau. Nói cách khác, người khôn ngoan phải là người khoan dung; người thông sáng là người có tình yêu thương.
Các con trai của ông Gia-cốp, đặc biệt là Si-mê-ôn và Lê-vi, “kìm hãm cơn giận dữ” nhưng trong lòng họ vẫn nung nấu việc trả thù. Trước mắt họ kìm hãm cơn giận dữ nhưng về sau họ xông vào tàn sát tất cả những người nam trong thành phố Si-chem để báo thù cho em gái của họ (Sáng Thế Ký 34). Ông Gia-cốp không đồng tình và không khen ngợi hành động này. Trước khi qua đời, trong lời chúc phước cho các con, ông đã nguyền rủa cơn giận và hành động Si-mê-ôn và Lê-vi. (Sáng Thế Ký 49:5-7).
Người khoan dung là người xử sự bằng tình yêu thương. Tình yêu thương hay nhẫn nại, nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tỵ, chẳng khoe mình, chẳng kiêu ngạo. Tình yêu thương không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui mừng về việc bất công nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu thương khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (I Cô-rinh-tô 13:4-7).
Một khi kìm hãm cơn giận dữ thì cần khoan dung, như vậy mới là khôn ngoan và đáng khen ngợi. Che đậy lỗi lầm được người yêu mến (Châm Ngôn 17:9a).

Comments are closed.