Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 1. HUỶ PHÁ HẠNH PHÚC BẰNG CÁI MIỆNG

19 13 Con ngổ nghịch là tai hoạ cho cha,
Vợ mè nheo như nhà dột cho chồng. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn mô tả mối liên hệ trong gia đình: con cái đối với cha mẹ và vợ chồng đối với nhau. Hai thảm hoạ trong gia đình liên quan đến con cái và người phối ngẫu. Các thành viên trong gia đình và các mối liên hệ có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho gia đình.
– Tai hoạ thứ nhất trong gia đình là “con trai ngu muội”. Câu Châm Ngôn không có ý loại loại trừ “con gái ngu muội”. Con cái có thể là niềm vui hoặc nỗi buồn của cha mẹ. Yếu tố quan trọng không phải là con đẹp hay xấu, thành đạt hay kém cỏi, kiếm được ít tiền hay nhiều tiền… mà là con khôn ngoan hay là con khờ khạo. Con khôn ngoan làm cha vui thoả, con khờ dại khiến mẹ buồn đau (Châm Ngôn 10:1). Câu Châm Ngôn nhấn mạnh đến việc con cái gây tại hoạ cho cha mẹ. Con khờ khạo làm rầu lòng cha, gây đắng cay cho mẹ đã sinh ra nó (Châm Ngôn 17:25).
Trong vai trò làm con, bạn đem đến cho cha mẹ niềm vui hay nỗi buồn cho cha mẹ? Bạn đem đến niềm vui cho cha mẹ qua điều gì? Có phải sự kính sợ Đức Chúa Trời không? Hãy cẩn thận, nếu bạn không kính sợ Đức Chúa Trời thì bạn sẽ đem tai họa đến cho gia đình của bạn.
– Tai hoạ thứ hai trong gia đình là “sự tranh cãi của người vợ”. Gia đình hạnh phúc cần có yếu tố “thuận vợ thuận chồng”. Nếu vợ chồng cứ “khắc khẩu”, hoặc vợ không thuận phục chồng, hoặc cả hai cứ tranh cãi, mè nheo đủ điều thì vợ hoặc chồng có thể huỷ hoại hạnh phúc gia đình bằng cái miệng của mình.
Câu Châm Ngôn mô tả cái miệng nói nhiều (tranh cãi, mè nheo, cằn nhằn…) như cái máng xối cứ chảy nước, như nhà luôn luôn bị dột. Dù có sửa chữa thì cũng có người làm cho hư hỏng. Đây không phải là những giọt nước mưa mát mẻ dễ chịu, ngược lại nó gây khó chịu và phiền toái cho người trong nhà. Nói cách khác, gia đình luôn luôn ồn ào chẳng hưởng được bình an.
Bạn mong ước có một gia đình hạnh phúc ư? Chẳng những con cái kính sợ Đức Chúa Trời mà cha mẹ cũng cần kính sợ Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ mối liên hệ vợ chồng, cả hai người phối ngẫu đều phải sống kính sợ Đức Chúa Trời.

Comments are closed.