Comments are off for this post

NGÀY 19 THÁNG 1. TOÀN HẢO TOÀN THIỆN

19 20 Biết nghe lời khuyên răn chỉ giáo,
Sẽ khôn ngoan suốt cả cuộc đời. (Bản Hiện Đại)

Xem xét lại đời sống thuộc linh, năm nay bạn thấy mình có khôn ngoan hơn năm trước không? Nhờ đâu bạn khôn ngoan hơn?

Chúa Giê-xu khuyên người tin Ngài rằng: “Hãy trở nên toàn thiện như Cha anh em trên các tầng trời là Đấng toàn thiện!” (Ma-thi-ơ 5:48). Ông Phao-lô kêu gọi: Hãy thi hành mọi công tác không một lời phàn nàn, cãi cọ, cốt để anh em sống trong sạch tinh khiết như con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa dòng dõi gian ác băng hoại (Phi-líp 2:14-15).

Muốn trở nên toàn thiện như Cha trên các tầng trời, muốn sống trong sạch tinh khiết như con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời, bạn phải làm gì? Tất nhiên nhờ ân phúc của Chúa để được đổi mới (I Cô-rinh-tô 15:10). Cần tiếp tục sống kính sợ Chúa. Nhờ năng lực Chúa ban để tuân thủ điều răn luật lệ của Ngài. Câu Châm Ngôn nhắc nhở người muốn trở nên con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời cần “lắng nghe” và “tiếp nhận” lời khuyên răn chỉ giáo.

Cần “lắng nghe” và “tiếp nhận” trong bước khởi đầu đức tin Cơ Đốc. Thái giám Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên tri Ê-sai, nhưng ông không hiểu. Ông mời ông Phi-líp lên xe để “lắng nghe” giảng giải về Chúa Giê-xu và ngay sau đó ông “tiếp nhận” Chúa và bày tỏ đức tin qua việc chịu báp-tem (Công Vụ 8:30-39).

Cần “lắng nghe” và “tiếp nhận” trong quá trình phục vụ Chúa. Ông A-bô-lô là một nhà hùng biện, uyên bác về Kinh Thánh Cựu Ước, nhiệt tâm giảng dạy về Chúa Giê-xu cách chính xác, nhưng ông công nhận mình chỉ học đến “lễ báp-tem của ông Giăng” nên sẵn lòng lắng nghe vợ chồng A-qui-la giúp ông thấu triệt Đạo Chúa (Công Vụ 18:24-26).

Lời cảnh báo của ông Phao-lô đáng để cho người tin Chúa chú ý thế nào là “lắng nghe” và “tiếp nhận” để trở nên khôn ngoan: “Vì sắp đến thời kỳ người ta không muốn nghe dạy chân lý, nhưng chiều theo dục vọng, tập họp nhiều giáo sư dạy những lời bùi tai. Họ xây tai không nghe chân lý nhưng hướng về chuyện hoang đường” (II Ti-mô-thê 4:3-4).

Comments are closed.