Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 1. THIẾU TRI THỨC + THIẾU CHÍN CHẮN = THẤT BẠI

19 2 Hăng say mà vô ý thức,
Cũng hỏng việc như người quá vội vàng. (Bản Hiện Đại)
Có những vấn đề đã rõ ràng phải thực hiện ngay, không nên chần chờ. Thí dụ: Tuân thủ mạng lệnh của Chúa:Con chẳng muốn lần khân trì hoãn,chỉ vâng ngay mạng lệnh Chúa truyền ra (Châm Ngôn 119:60). Tuy nhiên bạn sẽ thất bại trong một số lãnh vực nếu quyết định và hành động thiếu tri thức (thiếu hiểu biết) và thiếu chín chắn (quá vội vàng).
– Người dại dột chưa biết sự thật đã vội vàng quyết định và hành động nên thất bại. Người khôn suy tính kỹ càng, người dại hấp tấp tỏ mình ngây ngô (Châm Ngôn 13:16). Chính vì thiếu hiểu biết và thiếu chín chắn nên người dại thường làm liều. Kẻ dại mù quáng làm liều (Châm Ngôn 14:16b).
– Người dại dột phản ứng theo cảm xúc chớ không phản ứng theo sự khôn ngoan. Chính vì phản ứng theo cảm xúc mà người quá vội vàng, thiếu chín chắn bị gọi là điên cuồng. Kẻ nhạy giận lộ bản chất điên cuồng (Châm Ngôn 14:29b). Chẳng những giận dữ điên cuồng mà yêu thương cũng mù quáng nữa. Tình yêu theo cảm xúc như lửa rơm chóng tàn, còn làm việc theo cảm xúc thì chỉ được một lúc rồi bỏ dở.
– Người dại dột là người thiếu hiểu biết mà không chịu lắng nghe, cứ vội vàng phản ứng theo ý riêng. Đáp lời mà chẳng chịu nghe, là mang sỉ nhục để cho chúng cười (Châm Ngôn 18:13). Trong đời sống thuộc linh, sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy thử nghiệm mọi điều và giữ lấy điều tốt” nhờ đó mới có thể tránh xa mọi hình thức gian ác (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22).
Muốn không sống như người dại dột, muốn không hành động nông nỗi, chúng ta phải tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Phải thận trọng trong mọi việc, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy nắm bắt mọi cơ hội để làm việc lành, vì thời kỳ khó khăn. Đừng hành động nông nỗi, dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:15-17).

Comments are closed.