Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 1. VÌ SAO CHƯA CÓ SỰ SỐNG SUNG MÃN?

19 23 Kính sợ Đức Chúa Trời là nguồn sự sống,
Làm thoả lòng và ngăn cản hoạ tai. (Bản Hiện Đại)
-Kính sợ Đức Chúa Trời là nguồn sự sống. “Sự kính sợ Gia-vê dẫn đến sự sống”. Vua Sa-lô-môn viết: “Kính sợ Đức Chúa Trời là nguồn sự sống, giải cứu con người thoát bẫy tử vong” (Châm Ngôn 14:27). Đây là sự sống đến từ Đức Chúa Trời. Ngài giải cứu người kính sợ Ngài khỏi sự chết đời đời và ban cho sự sống của Ngài. Không những là sự sống đời đời trong cõi đời sau mà là sự sống ngay trong hiện tại. Người kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn bao giờ (Thi Thiên 34:9). Chúa Giê-xu gọi đó là “sự sống sung mãn” (Giăng 10:10). Sự sống Chúa ban cho được biểu hiện qua đời sống đắc thắng như sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi: “Nếu anh em muốn sống cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp, hãy kềm chế lưỡi và giữ môi miệng đừng nói lời dối trá. Hãy xa lánh điều dữ và làm điều lành. Hãy tìm kiếm và theo đuổi hoà bình! (I Phi-e-rơ 3:10-11).
-Kính sợ Đức Chúa Trời làm cho thoả lòng. “Kính sợ Gia-vê làm cho người ta được ở thoả nguyện”. Đức Chúa Trời phán: “Kẻ ác không bao giờ được bình an” (Ê-sai 48:22).Ngài khẳng định: “Tất cả những người hối cải, dù ở gần hay ở xa, đều sẽ được bình an và chữa lành. Nhưng những người ngoan cố khước từ ta sẽ giống như biển động, không bao giờ an tịnh; sóng gió càng dữ dội, càng khuấy động lên những lớp bùn lầy hôi tanh, ô uế. Bọn người ấy chẳng bao giờ được bình an” (Ê-sai 57:19-21). Trong khi đó, người kính sợ Chân Thần sẽ được Ngài giúp chọn đúng đường. Người sẽ sống sung mãn, hạnh phúc (Thi Thiên 25:12). Chẳng những bản thân thoả lòng mà gia đình cũng mãn nguyện (Thi Thiên 128).
-Kính sợ Đức Chúa Trời ngăn cản hoạ tai. “Kính sợ Gia-vê không bị tai hoạ đến”. Về phần mình, người kính sợ Chúa biết lánh xa điều dữ để không vướng vào những tình cảnh tai hại, biết nhờ cậy Chúa để thắng những cám dỗ gây tai hoạ. Về phần Đức Chúa Trời, chẳng những Chúa làm cho những người kính sợ Chúa thoả nguyện, Ngài còn nghe họ kêu xin và giải cứu (Thi thiên 145:19).

Comments are closed.