Comments are off for this post

Ngày 25 tháng 1. CON LÀM NHỤC CHA MẸ

19 26 Hành hung cha và xô đuổi mẹ,
Là con làm điếm nhục gia phong. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn mô tả một trong những điều xấu xa, tội lỗi của con cái đối với cha mẹ. “Hãm hại cha mình” (hành hung cha) vừa ám chỉ người con với mưu kế, lời nói và hành động nhằm hại cha mình, đồng thời cũng ám chỉ người con tàn ác đánh đập cha mình. “Xô đuổi mẹ mình” vừa ám chỉ lời nói và hành động bất hiếu của người con. Thay vì suy nghĩ, nói năng, cư xử để bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ là người sinh thành và nuôi dưỡng mình, người con lại khinh bỉ cha mẹ và có những hành động hãm hại cha mẹ.
Hoàng tử Áp-sa-lôn là điển hình của người con hãm hại và sỉ nhục cha mình. Ông bí mật sai người đi khắp các đại tộc I-sơ-ra-ên xúi giục dân bất bình đối với vua Đa-vít để tôn ông làm vua. Khi vua Đa-vít và quần thần chạy trốn, ông Áp-sa-lôn chiếm hoàng cung và sỉ nhục cha bằng cách đến cùng các cung phi của cha (II Sa-mu-ên 15:10; 16:21-22).
Mỗi thành viên trong gia đình: cha (chồng), mẹ (vợ) và con cái đều có trách nhiệm đem niềm vui, phước hạnh đến cho gia đình. Ngược lại mỗi thành viên cũng có thể khiến gia đình buồn khổ, thất vọng. Câu Châm Ngôn cho thấy cách đối xử của con cái đối với cha mẹ chẳng những làm cho cha mẹ “đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ” (sầu khổ mà chết – Sáng Thế Ký 44:29) mà còn làm cho gia đình bị sỉ nhục.
Sau khi lên án những người chế tác và thờ hình tượng: “Người nào làm và thờ hình tượng phải bị nguyền rủa”, Đức Chúa Trời cũng lên án như vậy đối với những người con khinh bỉ cha mẹ: “Ai khinh bỉ cha mẹ mình phải bị nguyền rủa” Phục Truyền 27:15-16). Chẳng phải tránh phạm tội đối với Chúa mà chúng ta còn phải tránh phạm sai lầm đối với người thân trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô dạy: Ai không săn sóc bà con thân thuộc, nhất là gia đình mình, là người chối bỏ đức tin, còn xấu hơn người không tin Chúa (I Ti-mô-thê 5:8).Cách bạn cư xử với cha mẹ có thể cho biết bạn đang chối bỏ đức tin và sống xấu xa hơn người chưa tin Chúa.
Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta: “Hãy lìa bỏ chúng nó, đoạn tuyệt với chúng nó, đừng động chạm đến vật ô uế, ta sẽ tiếp nhận các con, ta sẽ làm Cha các con, các con sẽ làm con trai con gái ta” (II Cô-rinh-tô 6:17-18).

Comments are closed.