Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 1. TRÁNH XA NGAY!

19 27 Con ơi, chớ nên nghe tà thuyết,
Để con không lạc lối lầm đường. (Bản Hiện Đại)
Phải chăng bạn thường xem chương trình truyền hình của giáo sư giả chuyên dạy sai lẽ thật Kinh Thánh? Đừng tiếp tục xem chương trình đó nữa. Phải chăng lâu nay bạn có những CD, DVD bài giảng mà nay bạn biết đó là những bài giảng của giáo sư giả và tiên tri giả? Đừng tiếp tục nghe, cũng đừng cho người khác mượn. Phải chăng bạn được mời vào những trang web Cơ Đốc mà giờ đây bạn biết đó là của những giáo sư giả và tiên tri giả? Hãy rời khỏi trang web đó, ra khỏi nhóm đó, hoặc mời người đó ra khỏi nhóm của bạn. Hãy sống như vua Đa-vít: “Mắt con sẽ không nhìn điều dữ, lòng con ghê tởm sự gian tà, không dính dấp vào điều ác. Con sẽ loại trừ lòng hư hoại, và lánh xa loài gian ác (Thi Thiên 101:3-4).
Muốn đi trong con đường toàn hảo (Thi Thiên 101:2a), trước hết phải chấm dứt tiếp xúc với giáo sư mạo nhận và tiên tri giả hiệu, phải “thôi nghe sự khuyên dạy” và lời giảng giải sai lạc của họ. Nếu muốn được dạy bảo, hãy lánh xa kẻ dại khờ (Châm Ngôn 14:7).Nhiều người muốn bắt cá hai tay, nghe cả “chánh” lẫn “tà”. Thậm chí họ còn cho rằng anh “tà” giảng hay hơn anh “chánh”, hoặc cho rằng “nghe tà như ăn gà bỏ xương” thì có hại gì đâu! Người có thái độ đối với lời Chúa như vậy là người phân tâm thật là đáng ghét (Thi Thiên 119:113).
Câu Châm Ngôn nhắc lại nguyên tắc căn bản:
Gần đèn thì sáng, gần người khôn trở nên khôn.
Gần mực thì đen, gần người khờ phải mang hoạ. (Châm Ngôn 13:20)
Sứ đồ Phao-lô khuyên: Đừng để cho người ta mê hoặc, vì giao thiệp với người xấu, anh em sẽ mất hết tính tốt (I Cô-rinh-tô 15:33).
Muốn không lạc lối lầm đường, hãy xét xem bạn có nghe theo tà thuyết không? Ai dạy giáo lý khác, không phù hợp với lời Chúa Cứu Thế Giê-xu và giáo huấn Phúc Âm, là người kiêu ngạo, dại dột, ham chất vấn và khẩu chiến, gieo mầm ganh tỵ, tranh chấp, xúc phạm, nghi ngờ xấu, gây cãi vã không dứt giữa những người có tâm trí hư hoại và chối bỏ chân lý. Họ coi Đạo Chúa như một phương tiện trục lợi. Con nên tránh xa những người ấy (I Ti-mô-thê 6:3-5)

Comments are closed.