Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 1. GIAN ÁC LÀ NUỐT TỘI

19 28 Nhân chứng gian nhạo cười công lý.
Miệng ác nhân ăn nuốt tội ô. (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời là Đấng công bình chính trực (Phục Truyền 32:4), Ngài muốn chúng ta phải trung thực trong mọi vấn đề. Nhiều lần Kinh Thánh nhắc đến nội dung của điều răn thứ chín. Xuất Ai-cập Ký 20:16 ghi rõ: “Không được làm chứng dối”. Ông Mô-se cũng nhắc lại trong bài giảng cuối đời (Phục Truyền 5:20). Không được ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác; cũng không được cáo gian làm nguy hại đến người khác (Lê-vi Ký 19:16).
Nhân chứng gian bị kết án là “nhạo báng sự công bình” (nhạo cười công lý). “Nhạo báng sự công bình” mô tả thái độ của người nói gian đối với sự công bình và Đấng công bình. Nhiều người xem việc dối trá là “chuyện nhỏ”, chỉ như “chuyện thường ngày ở huyện”. Họ xem dối trá như gia vị nêm nếm vào cuộc sống nhân tình thế thái. Đừng quên rằng trong sáu điều Đức Chúa Trời ghét, bảy điều Ngài gớm ghê có nhân chứng gian hại người (Châm Ngôn 6:19). “Nhạo cười sự công bình”, coi thường điều răn luật lệ của Chúa, nhạo cười công lý, giỡn mặt đối với Đấng công bình là vấn đề rất nghiêm trọng, không thể coi thường được.
Nhân chứng gian bị lên án là “kẻ dữ” (ác nhân) còn hành vi phạm tội ví von với “nuốt tội ác” (miệng nuốt tội ô). Môi miệng ai phun ra lời cáo gian, làm chứng dối, vu oan, hãm hại nói sai về người khác thì chính môi miệng đó đang “nuốt tội ác”. Hãy nghe lời cầu nguyện của người Pha-ri-si: “Lạy Đức Chúa Trời, tôi cảm tạ Ngài, vì tôi không như người khác, không trộm cướp, không bất lương, không tà dâm, hoặc như tên thu thuế kia…” (Lu-ca 18:11). Lòng tự tôn, kiêu ngạo, khinh bỉ người khác, miệng người Pha-ri-si đã “nuốt tội ác”.
Ai được ở trong Đền Thờ? Ai được sống trên núi thánh?
Đó là người ăn ở thanh sạch, ưa làm điều ngay lành,thích lời chân thật.
Người không hại bạn, không vu oan, không gây gổ hàng xóm láng giềng. (Thi Thiên 15:1-3).

Comments are closed.